25/11/19

Ermida de san Xoán Bautista en PalenciaA ermida de san Xoán Bautista (coñecida tamén como igrexa de San Xoán) é un pequeno templo  arquetípico do  románico rural da provincia de Palencia.

Foi construída no século  XI na localidade palentina de Villanueva del Río, desaparecida pola construción do Encoro de Aguilar. Para evitar a súa perda, a ermida foi desmontada desde o seu lugar de orixe e trasladada á Huerta de  Guadián, un dos parques máis soados da capital palentina. Aínda hoxe é posible apreciar na cabeceira da igrexa a numeración coa que se serviron os conservadores para reconstruíla.

A ermida permaneceu en estado de obras desde 1972 ata o ano 1980 (oito despois do seu traslado). Foi declarada Monumento Nacional en 1981.


Exterior
A igrexa ten planta rectangular cunha cabeceira  semicircular.

Exteriormente, a ábsida está apontoado por dous  contrafuertes graduados. Horizontalmente está decorado con dúas liñas de  imposta con molduras. No centro ábrese unha pequena ventá decorada con dúas columnas de capiteis  historiados. 


A portada ocupa, tanto en anchura como en altura, a maior parte do muro meridional. O corpo en que se abre, moi resaltado, está rematado por un  pequeña tellado sobre canzorros. Consta de seis  arquivoltas con arcos abucinados, progresivamente apuntados cara ao interior, e sobre columnas que se van alternando saíntes ou non. As arquivoltas están formadas por molduras decoradas con combinacións de motivos; capiteis con follas  esquemáticas coroadas por piñas ou espirais.


No exterior, na ábsida destacan os contrafuertes que o separan da nave e nos que comezan dúas liñas de  imposta que percorren toda a ábsida e recollen o peso do arco triunfal; xunto á xanela da ábsida aparecen outro dous pero de media altura.

Como en moitas outras obras  románicas de Palencia, a escultura de capiteis e  canzorros destaca pola súa riqueza.A cornixa atópase descansando sobre  canzorros lisos, agás aqueles da ábsida, entre os cales se poden contemplar figuras humanas, animais e motivos xeométricos variados.

A portada é moi abucinada, formada por seis  arquivoltas decoradas con dentes de serra, puntas de diamantes, bólas,... apoian en columnas cuxos capiteis están decoradas con follas de  acanto.Interior
O interior destaca pola variedade de elementos decorativos  románicos que posúe. Toda a nave está percorrida por un  sotobanco sobre o que se apoian os soportes e as columnas. Teito con bóveda de canón apuntada, con dous arcos de faixa reforzándoa. No presbiterio a bóveda é de  cascarón mentres que a da ábsida é de cuarto de esfera. O arco triunfal é apuntado e apoia en semicolumnas sobre pilastras, con basea decorada con  arquerías de medio punto.

No interior as columnas da nave mostran motivos vexetais de cestería e tamén unha muller  orante. Destacan dúas arquerías cegas formadas por dous arcos, similar á que presentan outras como a Igrexa de Santa María de Piasca (Cantabria), que apoian sobre columnas con capiteis simples nos laterais e dobre no centro; unha delas presenta un dos capiteis mostra sirenas afrontadas, o central  acantos realizados con  trépano e unha persoa lendo un libro, e no outro lateral dúas figuras orantes que apoian os seus pés no  collarino do capitel. A outra arquería mostra un ave entre follas,  acantos no capitel dobre central e outros  orantes, home e muller neste caso, cos brazos no alto.

Na ábsida ábrense dúas xanelas, unha na parte meridional e outra no centro. A primeira, de forma un tanto atípica, cun corpo externo  arquitrabado e outro interno con arco de medio punto que apoia sobre columnas con capiteis decorados; o esquerdo decorado con follas bastas e o dereito cunha clara representación do pecado da luxuria, no que se mostra unha muller cos peitos mordidos por dúas serpes e dúas aves nos seus ombreiros que  picotean os seus ollos. A xanela absidal principal é de medio punto e ten dous  arquivoltas, a externa  provista de  dovelas talladas que dan un aspecto xeral de arco con numerosos  lóbulos, e a interna con  bocel, apoiando en columnas con capiteis decorados; o capitel dereito mostra a Adán e Eva coa árbore no centro en cuxo centro aparece a serpe (bastante erosionada), e o esquerdo dúas aves afrontadas  anudadas polo pescozo.

Son moi rechamantes as arcadas dobres e cegas que decoran os muros do presbiterio. De medio punto as meridionais, e de arcos  trilobulados moi apuntados, as setentrionais. Os capiteis sobre os que apoian, levan decoración fantástica.

Contorna
Un interese engadido ao puramente arquitectónico que posúe a ermida é, precisamente, o da súa disposición. A reconstrución do templo levou a cabo no medio da Huerta de Guadián, un parque romántico do centro da cidade de Palencia poboado de castiñeiros de indias e outras árbores exemplares. Ao redor da edificación atópanse outras construcións notables como un reloxo de sol de grandes dimensións, fontes ou un par de panteóns  decimonónicos que acrecentan o ambiente romántico do conxunto.

Texto da Wikipedia e de Asturnatura.

Fotos do exterior de Iniciarte.

No hay comentarios: