25/1/21

A Corinto Antiga (IV): as fontes
Na Corinto Antiga son de salientar dúas fontes, a de Pirene e a de Glauce.

Fonte  Pirene


Pirene foi o nome de dúas fontes da cidade de Corinto: Unha achábase preto do ágora, tamén chamada «inferior» por estar na cidade baixa. A outra estaba na vertente sur do Acrocorinto, pola cal discorría. Nesta foi onde Beleforonte  domó ao cabalo Pegaso. Un templo en honra de Sísifo levantábase ao pé da fonte «superior». Pausanias menciona que estaba adornada con mármore branco e xunto a ela había unha estatua de Apolo.

As primeiras estruturas da fonte remóntanse á época arcaica (século VII a.C.) Sufriu non menos de nove transformacións durante a súa historia. A forma actual da fonte data da súa restauración por Herodes Ático.

Os corintios construíron un pequeno santuario dedicado á  náyade pola súa famosa Fonte de Pirene onde se lle ofrecían pasteis de mel durante os meses secos do comezo do verán. A fonte, que se consagrou ás Musas, foi un lugar de peregrinación para os poetas para beber e recibir inspiración.


No século II o viaxeiro  Pausanias describe  Pirene da seguinte maneira:
Ao saír da praza do mercado ao longo do camiño da  Lequeo chégase a unha porta de ligazón, no que dous carros dourados, levando o un Faetón, fillo de Helios, o outro Helio si mesmo. Un pouco máis lonxe da porta de entrada, á dereita segundo éntrase, é un bronce de Heracles. Despois disto é a entrada á auga de Peirene. A lenda sobre Peirene é que ela era unha muller que se converteu nun peirao por mor das súas bágoas derramadas en duelo polo seu fillo Cenchrias, que foi sen querer matou Artemis. O resorte está adornada con mármore branco, e non se fixeron cámaras como as covas, dos cales a auga flúe nunha ao aire libre tamén. É agradable de beber, e din que o corintio de bronce, a lume vivo, vese atenuada por esta auga, xa que o Corintios bronce non teñen. Por outra banda, preto de Peirene son unha imaxe e un recinto sacro de Apolo; neste último é unha pintura da explotación de  Ulises contra os pretendentes.

A Fonte de Glauce áchase situada na entrada principal da antiga cidade de Corinto, xunto ao Templo de Apolo. Trátase dun dos monumentos máis antigos que podemos atopar neste conxunto de ruínas. É unha masa cúbica feita en pedra calcaria que non explota un manancial natural. Aliméntase de auga corrente desde unha fonte no sur. Esta fonte lembra a tráxica morte da filla de Creonte a mans de Medea. Así nolo conta a mitoloxía grega. Segundo esta, Glauce, filla de Creonte e segunda esposa de Jasón, arroxouse ás augas da fonte para atenuar a atroz dor causada pola túnica envelenada que Medea, abandonada por  Jasón, ofrecéralle como agasallo nupcial.

Presúmese que esta obra data do século VI a. C. ou poida que mesmo de antes. Con todo os romanos reparárona e a  restauranton durante o período do Imperio.

Fotos: Iniciarte18/1/21

A Corinto Antiga (III): O Templo de Apolo


 


Ata o último decenio do século XIX, o único e importante monumento que se levantaba na praza, aos pés do Acrocorinto, era en realidade un monumento arcaico: un templo  dórico de grandes columnas monolíticas, actualmente identificado co templo de Apolo.


A súa datación xa está confirmada en torno ao 540 a. C., por algúns fragmentos de cerámica atopada entre os desperdicios acumulados ao facer os bloques.

O templo de Apolo, erguido sobre unha altura que dominaba o ágora, era de grandes dimensións, 21,5 por 53,8 metros, e  períptero, é dicir, rodeado dunha fila de columnas, seis nos lados curtos, 15 nos longos.

Cada columna era dun só bloque e tiña 7,2  metros de altura. No interior da  columnata abríase a naves, precedida dunha pronao e seguida do opistodomos, con dúas columnas cada un, entre as antas, e unha dobre cella, cuxa cuberta viña sostida por dúas filas de columnas.

O refinamento e o impoñente da construción veñen evidenciados polo uso das correccións ópticas, que aparecen por primeira vez nun templo grego, curvando cara arriba o estilóbato, tanto nos flancos como na fronte.

A exploración da zona demostrou igualmente que no mesmo lugar levantouse antes un templo aínda máis arcaico, do século VII a. C.

O primeiro en lembralo é Ciriaco de Pizzicolli dei Ancona, famoso navegante, anticuario e humanista que visitou Corinto en 1436: «Entre moitas ruínas dispersas -escribe en latín- tan só permanecen intactas dez enormes columnas do templo de Juno Corintia cos seus grandes  arquitrabes: as columnas teñen un diámetro de sete palmos (1,55 metros), os arquitrabes, unha lonxitude de dezaseis palmos (3,54 metros)»

En realidade o número das columnas entón en pé era maior de dez, probablemente trece, como resulta dun engadido do mesmo tempo de Ciriaco. O templo foi datado, pola cerámica achada, cara ao 540 a. C., aínda que fora erixido sobre un templo anterior. Consérvanse en pé sete columnas do mesmo.

Na descrición dunha xornada de viaxe contida no Códice Ambrosiano, atribuída a un tal Domenicus Brixianus e datada en torno ao 1470, dise ademais:  «En  Corinto, cara ao golfo de Patras, había edificios antigos, muros grosos de pedras cadradas. Quedan agora en pé unhas doce ou catorce columnas de mármore e bastante grandes, colocadas a escuadra».

Un monumento tan grande, o templo grego máis grande do Peloponeso, non podía escapar á atención dos diversos viaxeiros que visitaron Grecia nos séculos seguintes. Le Sieur Du Loir, que estivo en Corinto antes de 1654, e mesmo Jacques Spon e George Wheler, que a visitaron en 1676, atoparon un templo con doce columnas en pé (once do peristilo máis unha columna illada na zona do opistodomos).


Julien David Le Roy, que a viu pouco despois, probablemente esaxera cando debuxa o templo con catorce columnas (trece máis unha). Cando J. Stuart visitou o edificio en 1776, engadíronse pequenas habitacións turcas, pero aínda permanecían en pé once columnas do peristilo e unha máis illada.

A. Blouet, con todo, que visitou Corinto en 1828,só viu en pé sete columnas do peristilo, as que permanecen hoxe. Aquela illada ou fora demolida ou se esborrallou antes de 1875. As outras catro foran reducidas a fragmentos polo gobernador turco antes de 1818 para construír unha casa.

William Martin Leake, a quen se debe importantes publicacións sobre monumentos de Grecia, é o primeiro que o sitúa temporalmente na metade do século VII a. C. e que o identifica, aínda que erroneamente, co templo lembrado por Pausanias, de Atenea Calinítide, a deusa que proporcionara a Belerofonte o cabalo Pegaso, despois de que ela domárao e posto un freo.

O primeiro estudo científico do monumento débese ao soado arquitecto e arqueólogo alemán Wilhelm Dörpfeld en 1886. Clarificou parcialmente a planimetría e a forma do templo, examinou as restauracións da época romana, e atribuíuno, dado que a cella estaba dividida en dúas, a dúas divindades, coa exclusión de Atenea Calinítide.

Dez anos despois, a Escola Americana de estudos clásicos de Atenas iniciou a escavación do templo, dirixida por R. B. Richardson. A área foi completamente explorada entre 1896 e 1901, e tras a primeira campaña Richardson podía xa propoñer a identificación do templo como o de Apolo, identificación que actualmente se considera certa, tomando como base a descrición de  Pausanias e aos monumentos veciños, como a fonte de  Glauce e o teatro romano.

Texto: Wikipedia.

Fotos: Iniciarte.


11/1/21

A Corinto Antiga (II): centro urbano e ágoras


Centro urbano
Ao oeste do ágora, xunto ao moderno museo, están os restos dun gran templo períptero sobre un alto podio, o templo E, orixinariamente no centro dun amplo patio. A súa identificación, sobre a base da descrición de Pausanias, co templo dedicado a Octavia a Menor, a irmá de Augusto, é pouco segura. Pensouse tamén no Capitolio, o temploda tríada capitolina: Xúpiter, Xuno e Minerva, ou nun Augusteo, é dicir, nun templo dedicado á familia imperial Xulio Claudia, fundadora da nova Corinto.
 Templo E

Máis ao norte está a fonte Creúsa escavada na roca, entre as máis antigas e modificadas en diversas ocasións. O próximo templo C, nun recinto cadrado.

As escavacións desenvolvéronse tamén ao longo da ancha rúa pavimentada que levaba do ágora cara ao Lequeo, flanqueada por estreitas beirarrúas e bordeada de pórticos, que permitían poder pasear tanto ao sol como á sombra. A presenza de banzos mostra que a zona non era utilizada para o tráfico rodado. Na súa esquerda, máis aló da basílica, acháronse os restos dun mercado romano cunha gran  exedra. Na dereita, ademais da fonte Anfítrite, están os restos do  períbolo de Apolo, un gran patio con columnas famoso na antigüidade por unha gran estatua do deus. Máis aló hai un edificio termal, quizais identificable coas termas de Euricles lembradas por Pausanias e, aínda máis lonxe do ágora, só en parte escavados os restos doutras termas máis grandes.
Ágoras
Na parte central da cidade antiga apareceron os restos do ágora romana, e a un nivel inferior os poucos vestixios da máis pequena ágora grega.

Baixo a basílica romana na rúa de Lequeo, acháronse os restos dun mercado grego do século V a. C., chamada «ágora dos peixes», en forma de gran galería.

O ágora romana, que medía uns 160 x 95 metros, estendíase a dous niveis, separados por unha fila de tendas e estaba rodeada por templos, basílicas, pórticos e outros monumentos, e dominada polo próximo templo de Apolo e polo chamado templo de  Octavia.

Os templos estaban agrupados no lado oeste do ágora. Todos tiñan unha cella precedida por un pronaos con columnas. Caracterizábanse por un alto podio ou basamento, típico dos templos romanos, que os facía accesibles desde a praza a través dunha escalinata. Os arqueólogos estadounidenses denomináronos do mesmo xeito que aos demais templos de Corinto con letras do alfabeto, da D á K.

O lado norte do ágora estaba formado, cara ao templo de Apolo, por un pórtico de 16 tendas de época tardo imperial, e que precedía a un pórtico máis antigo. Máis ao leste elevábase a chamada  facha dos prisioneiros, é dicir, o acceso monumental desde a praza a unha gran basílica romana construída lonxitudinalmente na rúa do Lequeo. Debaixo desta basílica atopáronse os restos do mercado grego. A alta fachada estaba integrada por un pórtico en dous planos, no que polo menos catro columnas do plano superior foran substituídas por estatuas colosais de bárbaros prisioneiros erixidas en  piares e apoiadas sobre plintos. O edificio foi atribuído ao templo do emperador Septimio Severo.

O acceso ao foro desde a rúa do Lequeo estaba formado por un gran arco sobre o que Pausanias viu as cuadrigas douradas de Helios e do seu fillo Faetón. A continuación hai un pórtico detrás do cal está a fonte Anfítrite. En uso xa en época arcaica e celebrada polas súas augas, a fonte sufriu numerosas modificacións ata o arranxo monumental realizado polo mecenas Herodes Ático no século II, cun gran patio con tres ábsidas e un encoro rectangular ao descuberto.

O lado este de o ágora está ocupado polos restos da Basílica Xulia, chamada así porque probablemente foi construída na época de Augusto. Baixo a escaleira de  entada atopouse en pedra  calcárea, a liña de saída para os certames de carreiras no estadio, que ocupaba gran parte do ágora grega.

As tendas que delimitaban o lado sur do ágora, ou máis exactamente o seu nivel inferior, están interrompidas no centro pola bema, a tribuna desde a cal falaban os oradores e o gobernador romano. É tradición que Pablo de Tarso, acusado prol os xudeus de  Corinto, interveu aquí para defender a relixión cristiá diante de Lucio Xulio Galio Anneo (irmán do filósofo  Séneca e tío do poeta Lucano), que foi  procónsul, é dicir, gobernador da provincia de  Acaia desde ano 51 ao 52. Sobre a bema levantouse na Idade Media, unha igrexa de tres naves da que aínda quedan os cimentos.

Igrexa cristiá

A parte máis alta do ágora, á que se accedía por escaleiras abertas entre as tendas, estaba delimitada ao sur por un pórtico en dous planos, duns 160 metros de longo, e construído no século IV a. C., que se pode considerar a construción civil máis grande da Antiga Grecia. Escavado unha metade en 1904, e a outra en 1933 e 1939, o resultado das escavacións foi publicado en 1954 por Óscar  Broneer, que estudou as súas importantes modificacións desde a época grega á romana. Orixinariamente, a estoa sur estaba constituída por unha dobre columnata, con 71 columnas  dóricas no exterior e  xónicas no interior, nas que se abrían 33 tendas ou oficinas de dúas plantas. Cada tenda estaba dividida en dous ambientes, no primeiro atopábase un pozo de auga que chegaba desde a fonte Anfítrite.

Rúa Lequeo:
4/1/21

A Corinto Antiga (I)Na miña segunda visita a Grecia conseguín levar aos meus acompañantes ata a antiga cidade de Corinto moi preto do famoso Canal.

Corinto ou Korinto (en grego: Κόρινθος, Kórinthos) foi unha cidade-estado (pole) situada no istmo de Corinto, a estreita franxa de terra que une o Peloponeso coa Grecia continental, a medio camiño entre Atenas e Esparta. A cidade moderna de Corinto atópase a aproximadamente 5 quilómetros ao nordés das ruínas antigas. Desde 1896, as escavacións arqueolóxicas sistemáticas de Corinto levadas a cabo pola American School of Classical Studies at Athens revelaron grandes partes da cidade antiga e investigacións recentes dirixidas polo Ministerio de Cultura grego ilustraron importantes facetas novas sobre a Antigüidade.

Segundo a mitoloxía grega, a Antiga Corinto foi fundada co nome de Éfira por Sísifo, quen foi o seu primeiro rei, e cos seus sucesores (inicialmente os seus fillos Glauco e Ornitión) fíxose unha cidade especialmente próspera e poderosa. Ornitión continuou a dinastía ata o seu derrocamento polos  dorios.

Corinto foi durante longo tempo uno dos centros máis importantes da antigüidade debido á súa posición estratéxica. Con todo, os romanos, quen arrasou a cidade no ano 146 a. C., reconstruírona e converteron en capital da provincia de Acaia un século máis tarde. Mesmo estudaron a posibilidade de abrir unha canle que unise os mares Exeo e Xónico, tal e como hoxe coñecémolo.

Cara ao século VII a. C. Corinto converteuse nun Estado unificado. Nesta época construíronse grandes edificios públicos e monumentos ademais de fundar moitas cidades: Molicria,  Siracusa (cara ao 734 a. C.), Córcira (cara ao 733 a. C.) e outras.
Acrocorinto

Desde o século VII a. C. Corinto emerxeu como unha gran cidade grega, grazas ao comercio marítimo e o desenvolvemento da súa industria cerámica. Segundo Tucídides os corintios, no século VII a. C, foron os primeiros en ocuparse das construcións navais con técnicas moi semellantes ás da época en que el escribiu. Segundo el, o armador corintio Aminocles inventaría o trirreme. Foi unha das primeiras cidades gregas en utilizar a moeda. Estas eran moi importantes debido á actividade principal da cidade. As primeiras delas foron acuñadas no século VII a. C.

Durante a época clásica (no século V a. C. Corinto tiña unha poboación libre de entre 46.000 e 51.000 habitantes e unha poboación total, incluíndo escravos, de entre 66.000 e 73.000),  Corinto foi alternando as súas alianzas entre Esparta e Atenas. Posteriormente foi declarada cidade libre polos romanos e unida á liga Aquea outra vez. Unha guarnición romana estableceuse no Acrocorinto. Corinto foi despois capital da liga e foi alí onde os embaixadores romanos foron maltratados o que provocou o ultimato do Senado Romano á liga. Derrotada esta, o cónsul romano Lucio Mumio entrou en Corinto sen oposición e vingouse da cidade e os seus habitantes: os homes foron executados e as mulleres e os nenos foron vendidos como escravos; as obras de arte foron levadas a Roma e a cidade foi saqueada e destruída (146 a. C.) Continuou despoada e destruída uns cen anos e o seu territorio foi entregado a Sición ou foi feito ager público. O comercio trasladouse a Delos.

Período romano
No ano 46 a. C., Xulio César, decidiu reconstruír a cidade e enviou unha colonia de veteranos e homes libres. A cidade recuperouse (44 a. C.) e cando Pablo de Tarso visitouna no século I, era unha cidade importante, capital da provincia de Acaia, e residencia do  procónsul de Acaia Junius Gallio. Pablo de Tarso fundou un grupo cristián o ano 50, ao cal dirixiu as súas epístolas. No século II, foi visitada por Pausanias e tiña numerosos edificios. Continuou sendo a capital da provincia romana de Acaia durante todo o Imperio romano. En 395 foi saqueada por Alarico I e en 521 foi destruída por un terremoto.

Corinto caracterizouse pola difusión da arte. Pinturas, esculturas de mármore e bronce, e as famosas xerras de  terracota estiveron entre as obras que se producían. Tamén foi unha cidade onde se desenvolveu a poesía, pero en cambio non hai noticias sobre os seus oradores.
Templo de Apolo

Os corintios tiñan predicamento de seren sexualmente liberais, aos que contribuía o feito de ter un porto cun gran tránsito de mercadorías, e por tanto, con gran afluencia de mariñeiros de moitos lugares. No santuario de Afrodita, sito no Acrocorinto, practicábase a prostitución sacra, e tiña máis dun milleiro de heteras escravas.

O emperador romano Adriano embeleceuna alcanzando gran prosperidade.

Pero tanta opulencia atraeu a outros pobos para saquear as súas riquezas. Estes pobos foron os  hérulos no século III, os  visigodos no século IV e no VIII os  eslavos.


Desde a Idade Media ata o terremoto de 1858
Polo demais, seguiu a sorte do resto de Grecia e por tanto pertenceu sucesivamente aos emperadores bizantinos de Constantinopla. Foi conquistada polos francos en 1205, logo polos venecianos e en 1459 polos otománs.

Un gran terremoto en 1858 provocou a destrución da antiga cidade e a súa reconstrución varios quilómetros ao norte, xunto ao mar.
No patio do Museo de Corinto

Restos arqueolóxicos
Entre os restos arqueolóxicos que se conservan no xacemento arqueolóxico destacan as sete columnas que quedan en pé do templo de Apolo que Pausanias situaba na rúa que partía do  agora e ía ata Sición. Tamén se achan restos destacados da fonte Pirene, da fonte Glauce, do templo de Asclepio, do ágora romana, do  odeón, do teatro, do anfiteatro romano, e do chamado templo E, un templo romano que Pausanias dixo que fora dedicado a Octavia, a irmá de Augusto. Así mesmo hai restos do diolkos, unha calzada usada para o transporte de embarcacións a través do istmo.
Fonte Pirene

No acrocorinto consérvanse murallas de diversas épocas, aínda que predominan as de época bizantina que deberon levantarse no século X. No cume áchanse restos de numerosos edificios que inclúen igrexas bizantinas, torres venecianas e mesquitas turcas.

Texto: Wikipedia.

Fotos: Iniciarte.

21/12/20

O Museo do Ágora de AtenasO museo do Ágora de Atenas está albergado na Stoa de Átalo, o gran pórtico helenístico. Esta  estoa foi reconstruída de 1953 a 1956 pola Escola Americana de Estudos Clásicos de Atenas, grazas ao financiamento de John D. Rockefeller Jr. Depende do Primeiro  Eforato de Antigüidades prehistóricas e clásicas. 
Busto de Antonino

Desde a súa reconstrución, a Estoa de Átalo alberga o Museo do Ágora de Atenas. Consta de almacéns no soto, zona de exposición na planta baixa e salas de traballo no primeiro piso.
Coleccións
É un museo temático, cuxa colección principal, de tamaño modesto, concerne sobre todo ao funcionamento da democracia ateniense, da que unha gran parte dos centros de poder estaban localizados no Ágora ou nos seus arredores. 


Exhíbense inscricións relativas á administración e á diplomacia da cidade antiga, accesorios que testifican o funcionamento das institucións democráticas (clepsidra, cleroterion,  ostracas, fichas de voto), e estatuas honoríficas ou  votivas.

Ostracón co nome de Pericles

A outra parte da colección versa sobre a ocupación desta zona da cidade desde o período xeométrico ata a época medieval.


Fotos: Iniciarte.

14/12/20

A Estoa de Átalo no Ágora de AtenasA  Estoa de Átalo é un pórtico helenístico situado na parte oriental do ágora de Atenas.

A stoa (στοά, palabra grega, transcribible como stoá, en plural stoai,  galegizable como estoa, e  traducible como 'pórtico') é unha construción propia da arquitectura clásica, unha das máis sinxelas: un espazo arquitectónico cuberto, de planta rectangular alongada, conformado mediante unha sucesión de columnas, alicerces ou outros soportes (columnata), e, no seu caso, muros laterais. No urbanismo grego adoitaba formar parte de espazos públicos como ximnasios e xardíns; aínda que a súa localización preferente era o ágora (a praza pública das cidades gregas).

Como espazo público protexido do sol e a choiva, era un lugar idóneo para a vida social das cidades mediterráneas; ás veces cumpría tamén funcións comerciais, aloxando postos de comercio. É equivalente aos soportais ou galerías  porticadas dalgúns outros lugares.


Historia
O monumento foi construído por Átalo II Filadelfio, durante o seu reinado en Pérgamo (159 a 138 a.C.). Era un agasallo á polis de Atenas, en agradecemento á educación que recibira nela antes de ser rei.

Foi destruída polos hérulos, no ano 267, e os seus restos incorporáronse á nova muralla da cidade, de época romana tardía. Isto preservou o extremo norte do edificio ata o nivel do teito.

Esta estoa foi reconstruída de 1953 a 1956 pola Escola Americana de Estudos Clásicos de Atenas, grazas ao financiamento de John D.  Rockefeller  Jr.

Descrición
Típica da arte helenística, a estoa era un edificio de grandes dimensións: 112,09 metros de longo por 19,40 metros de ancho. Tiña dous niveis, unha planta baixa dórica e un piso superior xónico, unidos por unha escaleira en cada extremo. As paredes eran de pedra calcaria do Pireo, cunha fachada de mármore do Pentélico e cuberta de tellas.

Na antigüidade, o conxunto acollía 21 locais en cada planta, cada unha de 4,91 metros x 4,66 metros. Os locais eran alugados polo Estado ateniense. Tratábase, polo tanto, dun centro comercial, pero tamén dun lugar de sociabilidade, onde os atenienses podían reunirse e discutir, resgardados do sol no verán e do frío no inverno.


Antes da súa re-construción de 1953

Actualidade
Desde a súa reconstrución, a Estoa de Átalo alberga o Museo do Ágora de Atenas. Consta de almacéns no soto, zona de exposición na planta baixa e salas de traballo no primeiro andar. Algunhas partes do edificio orixinal consérvanse, incorporadas no extremo sur, polo que o visitante pode comprobar a validez da restauración.

A Estoa de Átalo foi utilizada ás veces para manifestacións non arqueolóxicas, que se beneficiaban do prestixio deste monumento, símbolo da cidade antiga. A cerimonia da firma da ampliación da Unión Europea a dez novos países foi organizada alí, baixo a presidencia grega da UE, o 16 de abril de 2003.

Texto: Wikipedia.

Dotos: Iniciarte.