24/2/20

A catedral de Málaga: interior


A catedral conta con planta rectangular, está composta por tres naves, sendo a do centro de maior anchura que as laterais e todas con igual altura. Os seus 41,79 metros, convértenas nas bóvedas de catedral máis altas de toda Andalucía. Posúe capelas laterais en todo o perímetro da igrexa salvo os pés, con cruceiro sensiblemente resaltado,  xirola e ábsida  poligonal.

Destaca o Altar Maior, obra de Diego de  Vergara de 1541,  semicircular, cos seus muros rasgados por altas xanelas superpostas entre columnas corintias  estriadas e cuberta cunha bela bóveda  nervada. O resto do interior cóbrese por espectaculares bóvedas  vaídas, decoradas con  grutescos e palmas, onde nun alarde de mestría móntanse novos alicerces sobre os xa existentes no centro do templo para gañar altura, deixando atrás definitivamente o tradicional  escalonamiento gótico das tres naves.Texto: Wikipedia

Fotos: Iniciarte

17/2/20

A catedral de Málaga: a catedral por rematarA Santa Igrexa Catedral Basílica da Encarnación é a catedral de Málaga, España.

O seu proceso construtivo comezou en 1525 e finalizou en 1782 aínda que de forma inconclusa. As orixinarias trazas, de estilo Gótico, derivaron nun proxecto renacentista en cuxos planos participaron Diego de  Siloé e  Andrés de  Vandelvira. A catedral, é unha síntese de estilos arquitectónicos entre os que prevalece o Renacemento sobre o primeiro Gótico da antiga fábrica e os elementos barrocos engadidos desde principios do século  XVIII.


Historia
A Igrexa Catedral da Encarnación de Málaga comézase a construír no ano 1528 sobre o solar da antiga Mesquita Maior ou Mesquita Alxama. Parece ser que o afamado arquitecto  Enrique  Egas, vindo desde Toledo en compañía do mestre canteiro Pedro López xa emite un primeiro informe no ano 1528 sobre as súas trazas, tres anos despois de que o cabido decidise erixir un novo templo, sendo o mesmo Pedro López, o encargado de dirixir as obras da cabeceira, deseñada por un dos grandes mestres da época, Diego de  Siloé.

Despois dun período de inactividade, o cabido fai vir en 1549 a  Andrés de  Vandelvira, pasando o encargo ao ano seguinte a mans de Hernán Ruiz II, grandes expoñentes ambos da arquitectura renacentista en Andalucía; e logo a Diego de Vergara, mestre formado en Italia, e ao seu fillo de igual nome; quen traballa nesta catedral ata case o final do século  XVI. Así, por estas datas xa estaban en pé a cabeceira e a sancristía, e pode dicirse que ata entón interviñeran no magno proxecto en maior ou menor grao todos os grandes mestres do Renacemento andaluz.

Catedral inconclusa
A Catedral foi consagrada o 3 de agosto de 1588.

A principios do século  XVIII retomouse a finalización da Catedral, cuxas obras quedaran interrompidas case un século antes. Os arquitectos do momento aseguraron aos cóengos que, de terminarse o xa concluído, o templo corría perigo de vir abaixo. Deste xeito comezaron as obras, construíndose desde a actual fachada ata o inicio do coro, onde comezaba a parte xa construída e inaugurada en 1588. Para sufragar os enormes gastos da obra, a Coroa impuxo un arbitrio ou imposto aos barcos que recalaban en Málaga, esixíndolles unha cantidade por cada arroba de peso que embarcasen. Desta maneira, ao longo de todo o século  XVIII, os traballos avanzaron con rapidez. A fins da centuria acabáronse os diñeiros para terminar a obra.

Que pasou? Hai dúas versións. A primeira indica que os diñeiros solicitados destinounos o rei Carlos III para que se enviasen como axuda aos estadounidenses que se alzaron contra Inglaterra para conseguir a súa independencia. Hoxe en día, unha lápida bilingüe conmemora este feito, que promoveu no pasado o irmandamento da cidade de  Mobile con Málaga. Esa cidade americana ofreceuse, mesmo, a facer un peditorio para conseguir a terminación da Catedral en sinal de agradecemento. Na actualidade a maioría dos historiadores cren que os fondos da Catedral destináronse a abrir un novo camiño ou estrada que conducía ata  Vélez e que era moi necesario. Sexa como sexa, a Catedral quedou inconclusa. Quedaron sen construír unha torre -de aí a súa  mote de "A  Manquita"-, o tellado, a sancristía maior, a espadana central, a ornamentación escultórica, etc.

PortadasO corpo central da fachada está dividido en dúas alturas e tres cales separadas por monumentais columnas de orde corintia erixidas sobre altas baseas. No piso inferior hai tres arcos monumentais e neles, portas flanqueadas por columnas de mármore avermellado. A porta principal remátase con columnas  salomónicas. Sobre as portas hai uns  medallóns. Os das portas laterais representan aos patróns de Málaga, San  Ciriaco e Santa Paula, mentres o central representa a Anunciación do Señor, obra labrada en 1743 polo escultor barroco Antonio Ramos.

 


As portadas renacentistas do cruceiro están flanqueadas por singulares torreóns con balcóns, un dos mellores exemplos de cantería malagueña. Ditas portadas conteñen unha porta  semicircular con  arquivoltas sobre capiteis e corpo con tres  hornacinas, a central de medio punto e  adinteladas as laterais, de interesante composición  palladiana. A bela Portada do Sagrario, de medio punto entre unha orde de columnas, presenta frontón  curvo co escudo episcopal no seu  tímpano; os muros laterais mostran a grandiosidade das súas  contrafuertes rematados por cornixas clásicas e dous corpos de xanelas.A ábsida do templo, pertencente ao século  XVI, é de gran volume e non podemos observar ningunha decoración, polo que isto produce un efecto de solidez. Na parte de abaixo, atopamos os triplos arcos, mentres que na parte superior, atopamos arcos simples acompañados de xanelas redondas. Por iso, a luz accede moi ben ao interior, aínda que esta luz é filtrada por unhas vidreiras de cores.

Torre norte

A torre norte elévase ata os 84 metros de altura e 92 metros se medimos ata o arpón. Situada á esquerda da fachada principal, as súas dous primeiros corpos teñen as mesmas proporcións que as dúas alturas da estrutura central. No terceiro corpo abre aos seus catro lados unha tripla  arquería en cuxo interior están as 14 campás, fundidas polo mestre Francisco Venero en 1784.

A Catedral ten os seus propios xardíns e un belo patio de  naranjos que lembra a antiga mesquita.

Texto da Wikipedia.

Fotos: Iniciarte.

27/1/20

A catedral Palencia: etapas construtivas


O 1 de xuño de 1321 colocouse a primeira pedra ante a presenza do legado pontificio, cardeal  Guillaume Pierre Godin, (bispo de Santa Sabina, Italia) e de varios bispos españois. Ese ano era bispo Juan II (1321-1325).

Descoñécese o nome do autor das trazas, aínda que pola súa obra suponse que era un mestre-arquitecto español que se inspirou nas catedrais de Burgos e León. Está documentado o primeiro cóengo obreiro ou  fabriquero, Juan Pérez de Acebes, que era prior da abadía de  Husillos e  comendador.

Desde 1321 a 1516 distínguense tres etapas construtivas:
A primeira esténdese desde 1321 a 1426, en que se comeza a cabeceira, con sete capelas absidais e xirola. As obras continuaron lentas ao longo do século  XIV.

A segunda comprende desde 1426 a 1486, cando se constrúen tres tramos das naves, máis a nova capela maior e parte da torre. Quedaron pechadas as bóvedas da  girola e construíronse os dobres  arbotantes e o  triforio. Existe unha bula de Inocencio VIII a data de 1486 que expresa que nesta data achábase aínda á metade da súa construción e descuberta case toda, o que pode levar a pensar que a catedral románica non desapareceu dunha vez, senón que se foi derrubando segundo avanzaban as obras.

A terceira etapa vai desde 1486 a 1516, baixo o mandato dos bispos frei Alonso de Burgos, frei Diego de Deza e Juan Rodríguez de Fonseca, cos arquitectos Bartolomeu e Martín  Solórzano, Juan de  Ruesga, Juan Gil de Hontañón e Pascual de Jaén, que puxo a última pedra pechando as bóvedas dos pés. Foi a etapa máis activa: realizáronse os cinco restantes tramos das naves máis o cruceiro, o claustro e a sala  capitular.

Mestres construtores, bispos e mecenas
Entre 1397 e 1415 as obras da catedral recibiron un gran impulso baixo o bispado de Sancho de Rojas. É cando se termina a capela maior pechando as súas bóvedas e procédese á súa decoración, sufragada por este bispo. A leste sucedéronlle no episcopado  Gutierre Álvarez de Toledo, desde 1426 a 1439 e Pedro de Castilla  Eril desde 1440 a 1461. Durante o mandato destes dous bispos ten lugar a segunda etapa de construción de que se tratou na sección anterior.

Con Gutierre Álvarez, dirixe as obras como mestre maior  Isambart (chamado tamén Ysambert ou Isabrante). Este bispo ocupouse de que as obras non decaesen e para ese efecto aprobou a creación da Confraría de  san Antolín en 1432, da que se recibirían doazóns importantes.

O seu sucesor, Pedro de Castilla, conseguiu que se acelerase o ritmo das obras. Baixo a dirección do mestre maior Gómez Díaz construíuse a parte que comprendía desde a capela maior xa terminada ata o cruceiro. Con esta ampliación fíxose realidade o proxecto de agrandar o espazo, cuxas proporcións ían ser menores nun principio. Desta maneira quedou a catedral deseñada con dous cruceiros, o auténtico e máis ancho que se sitúa entre a actual capela maior e o coro, e o falso cruceiro, máis estreito, que se estende a continuación do que foi capela maior (hoxe capela do Sagrario).

Entre 1461 e 1469 ten lugar o bispado de  Gutierre de la Cueva. O mestre de obras segue sendo Gómez Díaz que volve edificar e termina a torre. Á súa morte é contratado Bartolomeu  Solórzano, que será mestre maior ata comezos do século  XVI (1504) facendo os planos e dirixindo numerosas obras de ampliación durante os bispados de Diego Furtado de  Mendoza (1473-1485), frei Alonso de Burgos (1486-1499) e frei Diego de Deza  Tavera (1500-1505). Estes dous últimos bispos  dominicos foron grandes impulsores e entusiastas e conseguiron un gran avance na edificación da catedral.

Con frei Alonso de Burgos comeza a terceira e última etapa do Gótico. Era un home inquieto, con grandes recursos para achegar solucións e buscar medios para conseguir a culminación das obras. A súa mellor xestión foi conseguir do Papa o permiso para que o Cabildo da catedral de Palencia puidese destinar durante 35 anos unhas determinadas rendas con destino ás obras da fábrica. Ademais legou millóns de  maravedíes para a catedral en xeral e para o comezo da construción do claustro. Baixo o seu mandato terminouse o cruceiro (1497) e deuse un gran avance ao seguinte tramo, avance que chegou case ata os pés do templo.

O outro gran bispo  dominico, Diego de Deza, contratou ao mestre Martín Ruiz de  Solórzano para a culminación do edificio; pero en 1505 o bispo é trasladado a Sevilla e o mestre Martín morre.

Outro gran adianto tivo lugar grazas a Inés de Osorio, nobre dama palentina que morreu viúva e sen descendencia e deixou no seu testamento unha importante suma coa que se puido finalizar as bóvedas do cruceiro e avanzar noutros espazos. Esta señora está enterrada no lateral da actual capela do Sagrario, nun notable sepulcro, obra de Alonso de Portillo.

O seguinte bispo foi Juan Rodríguez de Fonseca, cuxo mandato durou case 10 anos, de 1505 a 1514. Foi un gran mecenas. Contratou ao mestre construtor Juan de  Ruesga, que se ocupou das obras pendentes, e ao mestre Juan Gil de Hontañón para a culminación do claustro. Antes de que os traballos terminásense, o bispo foi trasladado a Burgos, así que o final destes traballos tivo lugar baixo o episcopado de Juan Fernández de Velasco, desde 1514 a 1520, co peche das bóvedas do claustro, sala  capitular e outras do templo que aínda quedaban, cuxa última pedra foi colocada en 1516 polo mestre Juan de Jaén. Con isto dáse por terminada a catedral gótica. Fonseca sufragou, ademais, o  trascoro, a remodelación da escaleira de acceso á cripta, e regalou unha rica serie de tapices.

Texto: Wikipedia

Fotos: Iniciarte

20/1/20

A catedral de Palencia: introduciónA Santa Iglesia Catedral Basílica de San Antolín está dedicada a  san Antolín mártir, patrón de Palencia, parte de cuxas reliquias conserva.

É unha construción de grandes proporcións: 130 metros de lonxitude, cunha anchura de 50 metros no cruceiro, máis outros tantos do claustro e sala  capitular; a ábsida roza os 43 metros de altura. Trátase dun edificio de estilo  predominantemente gótico, aínda que conserva elementos anteriores, de época  visigoda e  románica, e elementos decorativos renacentistas, barrocos e  neoclásicos. A construción comezou no século  XIV, sendo a única gran catedral castelá iniciada nesa centuria.

O exterior carece dunha fachada principal propiamente dita e preséntase austero e macizo, situación que non reflicte a grandeza do seu interior, onde poden verse máis de vinte capelas de gran interese artístico e histórico e multitude de obras de arte de todos os estilos.

Aínda que a construción da catedral gótica durou desde o século  XIV ata o  XVI, en realidade o que hoxe día obsérvase tardou case catorce séculos en ser levantado, pois a parte máis antiga da Cripta de San Antolín data do século VII e houbo importantes obras e reformas no século  XX.

O elemento máis reconocible ao exterior é a torre, elevada e sobria, algo basta tendo en conta a súa pertenza ao estilo Gótico. Estudos recentes e escavacións demostran que foi torre de carácter militar no pasado e tras cumprir esa función engadíronselle  pináculos e espadana como única decoración. A planta da catedral é de cruz latina e ten a peculiaridade de contar cun cruceiro dobre, polo que tamén dispón de cinco portas, formando así unha planta en forma de cruz patriarcal; isto é debido a que a metade da construción decidiuse substituír o primitivo cruceiro por un segundo, máis monumental. Ambos os cruceiros só se marcan en alzado e non sobresaen en planta.

A catedral é chamada popularmente A bela descoñecida. Foi o primeiro monumento do municipio de Palencia en ser declarado como Monumento Nacional, distinción que obtivo o 3 de novembro de 1929.


Restos  visigodos da Cripta.
No solar onde agora áchase a catedral houbo na Antigüedad un templo de culto pagán. Ese templo debeuse substituír máis tarde por outro  paleocristiano. De ningún dos dous queda memoria no emprazamento do edificio actual.

O vestixio máis antigo é o fondo da Cripta de  san Antolín, que é o resto dun edificio  visigodo de mediados do século VII, construído con e sobre restos romanos.

Non se sabe con exactitude quen construíu esta parte. Suponse que talvez se levantou en tempos do rei  Wamba para gardar as reliquias do mártir  san Antolín, que este rei trouxo desde  Narbona no 672, cando era bispo  Ascario.

Tras a dominación musulmá, en tempos de Sancho III o Maior restaurouse a diocese palentina na súa antiga sede da cidade de Palencia. O rei encargou a súa organización ao bispo  Ponce (ou  Poncio) que gobernou desde 1035 a 1037. A diocese necesitaba unha sede, elixíndose a súa localización no mesmo lugar que ocupaban as ruínas  visigóticas, que foron ampliadas e restauradas.


Sección  románica da Cripta de  san Antolín.
En 1035 e ante a presenza de Sancho o Maior, da corte e de varios bispos, consagrouse o novo edificio, co que quedou configurada a Cripta de  san Antolín tal e como pode verse na actualidade.

Anos despois desta restauración e probablemente en tempos do bispo Raimundo (1148-1184), edificouse un novo templo en estilo  Románico que foi consagrado en 1219, en tempos do bispo  Tello  Téllez de  Meneses (1208-1247).

En documentos oficiais denomínase a este templo  honestissima  lapidum  domus. Constaba de tres naves, varias capelas, unha portada ao oeste e unha torre. A súa cuberta era de madeira. Tiña tamén un claustro e sala  capitular. Os restos arquitectónicos que se conservan serven para determinar a súa situación e as súas dimensións aproximadas. Na actual capela maior mantéñense columnas e capiteis que fan pensar que aquela zona correspondería á ábsida. Tamén se gardan, procedentes daquela catedral  románica, algúns obxectos litúrxicos e esculturas en pedra  policromada, o sepulcro de dona Pega rabilonga (filla de Alfonso VII) e a mesa de altar de pedra que se apoia sobre columnas con capiteis da capela do Sagrario. A reixa que serve de porta á mesma capela é tamén  románica.


A catedral gótica (1321-1516)
A catedral  románica tivo un século de existencia. Ao cabo deses cen anos o bispo Don Gómez, de acordo co cabido, propuxo levantar no mesmo lugar un novo edificio, ao estilo do momento, o Gótico. Suponse que se tomou esta decisión polo mal estado do edificio  románico e pola necesidade de que Palencia tivese unha sede digna do prestixio que tomara a diocese.

Texto Wikipedia.

Fotos: Iniciarte.

13/1/20

Colexiata de San Miguel Arcanxo de Aguilar de Campoo (Palencia): exterioresHai uns trinta anos estivera en Aguilar de Campoo nunha saída con alumnos (todos varóns) e cun guía magnífico. Hai uns meses regresei para contemplar outra edición das “Edades del Hombre” motivo polo cal non puden tirar fotos no interior da colexiata.

A colexiata de San Miguel Arcanxo é un templo parroquial de estilo  predominantemente gótico, situado no perímetro da Praza de España da localidade de Aguilar de Campoo, provincia de Palencia, comunidade de Castela e León, España.


Historia
A orixe do templo remontaríase á época  visigoda e experimentou unha primeira reconstrución no século  XI. Desta época non se conserva ningún resto. A segunda fábrica edificouse a principios do século  XIII e dela subsisten a fachada do pé, co primeiro tramo da torre e a portada principal, e a capela  bautismal, construídos nun estilo  románico de transición ao gótico. A estrutura principal do templo foi levantada, nunha terceira fase arquitectónica, no século  XIV, en época xa plenamente gótica.

En 1541 o papa Pablo III, a petición de don Juan Fernández  Manrique de Lara, terceiro Marqués de Aguilar e embaixador do emperador Carlos I en Roma, concedeu á igrexa o rango de colexiata, dotándoa de novos privilexios e exencións. A  erección de San Miguel ao rango colexial supuxo a supresión das máis antigas colexiatas de San Martín de Escalada, hoxe na provincia de Burgos, e San Martín de  Elines e Santa Cruz de  Castañeda, ambas en Cantabria.

No século  XV don Francisco de Soto,  Arcipreste de Fresno, mandou levantar aos pés da nave da Epístola (no lado dereito, orientada ao sur) unha capela funeraria. No seguinte século encostouse ao muro desta nave a Capela do Santo Cristo. A Sala  Capitular e a Sancristía foron as últimas construcións engadidas ao templo, no século  XVIII.


Na Colexiata conflúen os estilos tardorrománico, gótico, renacentista e barroco  herreriano. A portada occidental é un sobrio exemplo do  románico de transición:  desprovista de escultura  historiada, a porta ábrese abucinada baixo un xogo de nove  arquivoltas cuxa curva apuntada faise máis acusada desde fóra cara a dentro. As  arquivoltas descansan en 18 capiteis con decoración vexetal simple (follas de  acanto) e 16  baquetóns. Só a  arquivolta máis interior, a que dá cornixa á porta e presenta un perfil completamente oxival, está sinxelamente decorada a base de entrelazados.

Absida con obra de Manolo Paz en exposición temporalA ábsida principal é un volume  pentagonal de tres corpos ben definidos polos seus cinco panos, os seus cinco dobres xogos de ventás  oxivais e os seus catro  contrafortes percorridos por dúas liñas de arimez, o que lle proporciona un aspecto macizo e  robusto, á vez que airoso. Entre os vans de luz cabe destacar, pola súa  tracería, o gran  rosetón do brazo meridional do cruceiro e un triangular de lados  curvos aberto na fachada occidental.

A metade superior da torre é un dobre corpo cadrado montado a principios do século  XVII, con arranxo ao austero estilo  herreriano. Loce os escudos dos Marqueses de Aguilar, Juan Fernández  Manrique de Lara e a súa esposa Branca de  Pimentel, e está rematado por unha cúpula  hemisférica. Na metade inferior, máis antiga, pode divisarse un pequeno relevo semicircular  románico encaixado na parede, que mostra a Cristo en maxestade flanqueado por anxos; é moi probable que nas súas orixes pechase o  tímpano da porta situada máis abaixo.

Texto da Wikipedia.

Fotos: Iniciarte

16/12/19

Capela de Santa Cecilia de Aguilar de Campoo (Palencia) A igrexa ou ermida de Santa Cecilia é un templo católico situado na localidade española de Aguilar de Campoo, pertencente á provincia de Palencia, na comunidade autónoma de Castela e León. O templo non ten uso litúrgico regular. Eu coñecina como centro de exposicións.

O templo está situado nas ladeiras do cerro sobre o que se ergue o castelo de Aguilar de Campoo a unha altitude de 920 metros.

Historia
Non hai máis indicios dunha suposta fábrica orixinal do século XI que unha inscripción nunha lápida mencionada nun catálogo monumental. O aspecto da igrexa responde á reconstrución integral que se levou a cabo durante os séculos XII e XIII. Entre os séculos XVI e XVIII se acometeron reformas que substituíron a ábsida orixinal. O edificio, que se atopaba en estado de ruína, foi restaurado na década de 1960.

O templo foi declarado monumento histórico-artístico  (antecedente da figura de ben de interese cultural) o 9 de outubro de 1963.Características
Ten unha planta rectangular que conta con tres naves de tres tramos con teitume de madeira e un ábside moderno con forma de trapecio ou de rectángulo, tellado con bóveda de crucería. A portada da igrexa foi fechada tentativamente cara ao século XIII. A bóveda que techa ao presbiterio ten forma de arco apuntado.


Texto: Wikipedia.

Fotos: Iniciarte.