12/3/18

Mosteiro de san Salvador de Bergondo (Bergondo, A Coruña)


Na mañá dun domingo pasado achegueime coa bici ata este mosteiro para tirar algunhas fotos co móbil.

A páxina bergondo.gal (hai planos da planta) conta o seguinte:
               
Segundo probas documentais, xa existía no ano 1138, cando era abade Frei Recendus. Tamén hai constancia da súa existencia por un documento no que se relata o preito que mantiveron en 1140 os habitantes do concello co arcebispo de Compostela sobre os dereitos de pesca das augas do río Mandeo e a explotación das salinas de ríaa, que os composteláns non querían compartir con eles.

No ano 1256 foi posto baixo a protección do rei Afonso X, e máis tarde baixo a dos Condes de Andrade, que fixeron reformas e ampliacións, testemuño do cal son os numerosos escudos pétreos e os xabaríns esculpidos na igrexa.

No ano 1509, coa reforma ordenada polos Reis Católicos pasou a ser priorato dependente de San Martiño Pinario de Compostela.

Foi declarado Monumento histórico-artístico de carácter nacional no ano 1973.


Descrición:
Trátase dun antigo convento bieito, do que actualmente consérvase en bo estado a igrexa, aínda que moi reformada. Presenta planta basilical de tres naves e tres ábsidas. As naves están divididas en catro compartimentos, divididos por alicerces con semicolumnas encostadas, que sosteñen os arcos apuntados.

As ábsidas están cubertas por bóvedas de canón e de cuarto de esfera. A cuberta é de madeira a dúas augas.

As paredes da igrexa están sostidas por sólidos contrafortes e a fachada principal está adornada con arquivoltas semicirculares sobre columnas acobadadas. A porta do templo ten dous pares de columnas con capiteis de follas e con bases tóricas, que soportan un dobre arco abucinado, esculpido con axadrezado e relevos. Dúas ménsulas sosteñen o tímpano adornado soamente cuns arcos de medio punto. A consecuencia dunha reforma perdeu a espadana e o rosetón románico.

No presbiterio e no muro sur pódense ver dous interesantes sarcófagos medievais.

No seu tellado consérvase o emblema do xabarín, símbolo dos Andrade, familia que sufragou os gastos causados por un incendio do século XIV.

A capela de Santa Catalina, encostada ao muro sur, está datada entre os séculos XIV e XV. Presenta bóveda de crucería e columnas acobadadas. Conserva tamén sarcófagos medievais.

O claustro do mosteiro foi obxecto de rehabilitación parcial no ano 2004 por parte da Xunta de Galicia, despois de que a finais do século XX comezasen os labores de limpeza da contorna do edificio, a cargo de varias escolas taller.


Pola súa banda o profesor Yzquierdo Perrín afirma o seguinte:

A construción da igrexa debeuse producir a finais do século XII, como evidencia a cabeceira e os motivos ornamentais que nela se ven. A este momento pode corresponder tamén a distribución das naves: as partes altas e, en particular, os arcos apuntados non deben ser anteriores, polo menos os faixóns, á restauración da segunda metade do século XIV, á que non foron alleos os Andrade. Desta maneira, logrouse unha hábil mestura de elementos románicos e góticos.
 

(…) Maila as destrucións do incendio do século XIV, a igrexa mantén o seu esquema xeral anterior e especialmente a cabeceira  consérvase íntegra. Ten tres ábsidas semicirculares, que se abren a outras tantas naves divididas en catro tramos por piares de sección cruciforme; as columnas serven de soporte aos arcos formeiros, apuntados e dobrados, igual cós faixóns nos que se apoia o teito de madeira que cobre as naves. A decoración dos capiteis dos formeiros é máis románica cá dos faixóns, xa góticos. Os arcos triunfais son, sen embargo, de medio punto, dobrados, e o superior da capela maior está moldurado; o menor apoia en columnas encaixadas rematadas por capiteis zoo-mórficos. Sobre o arco triunfal ábrese un pequeno rosetón con decoración xeométrica, que debuxa unha estrela de seis puntas a partir dun pequeno círculo central. (…) Pouco frecuente resulta que cada unha das capelas teña un tramo recto diante da súa cabeceira semicircular, co seu correspondente arco faixón, as bóvedas de canón e cuarto de esfera. Ventás abucinadas con arcos dobrados e moldurados na capela maior.

O exterior da cabeceira presenta contrafortes prismáticos nas tres ábsidas e as ventas que nelas se abren repiten o esquema que se acaba de ver no interior. Á ábsida sur uníuselle por este lado unha capela rectangular dedicada a Santa Catalina, que, segundo Castillo, data “de finais do século XIV ou principios do XV”. Os beirados da cabeceira románica presentan canzorros con rolos e tarxetas. A cuberta da capela central decórase con billetes grosos e as das laterais cunha liña en zigzag.

Os muros laterais das naves queda divididos en catro tramos por contrafortes cun remate graduado que data da restauración gótica. Outros parecidos flanquean a fachada e a portada occidental. Esta mantén unha tripla arquivolta de medio punto erosionada, pero na que quedan aínda restos de decoración xadrezadas nasa restas e nas roscas. Os dous primeiros arcos apóianse en columnas acobadadas, con capiteis de duras e esquemáticas follas en dúas ou tres ordes, O tímpano, con festón de arquiños como única decoración, carga en ángulos xeométricos. O resto da fachada é moi posterior.
Ramón Yzquierdo Perrín. Arte Medieval (I). En Galicia. Arte. A Coruña, Hércules,  1993, páxinas 431-433.Podedes ver o seu interior en 360º.


5/3/18

Juan Muñoz: Unha habitación onde sempre chove (Barcelona)


Na última visita a Barcelona gocei desta obra do falecido e admirado Juan Muñoz, Unha habitación onde sempre chove. Lembrade que en Iniciarte Juan Muñoz xa estivo varias veces presente.

Orixinariamente estivo sobre a área da Praia de Sant Miquel, agora no paseo marítimo da Barceloneta,  na Plaça del Mar, sen área… Én unha obra incompleta posto que no deseño orixinal do escultor madrileño contemplaba que habería unha permanete chuvia sobre a gaiola e un sistema de aspiración para as follas caídas das árbores.

Foi realizada en 1992, co gallo das olimpiadas e co obxectivo de seren unha das esculturas contemporáneas que facilitaría o pór en valor unha zona que ata ese intre non era das máis valoradas da cidade.

Nunha gaioa de rexa, hai cinco figuras humanas  sen pes, con base esférica  e de bronce protexidas por tres grandes árbores. A pesares de estaren as cinco figuras nunha gaila non hai comunicación entre elas xa que todas miran cara lugares distintos.Con google maps podes entrar no recinto.

26/2/18

Basílica de Santa María do Mar, Barcelona: nova visita


Cunha certa frecuencia vou a Barcelona, e, sempre que podo, escápome ata Santa María do Mar e pago os cinco euros (antes era de balde e non había turistas, agora se desexas vela tranquilamente hai que pagar)

O seguinte texto é da páxina da parroquia.

A primeira pedra do templo actual foi posta o 25 de marzo de 1329, como o testemuñan as dúas lápidas, unha en catalán e a outra en latín, postas unha a cada lado da porta da rúa de Santa María. A última clave de bóveda, a máis próxima á porta principal, que trae o escudo da cidade, foi posta o 3 de novembro de 1383. O templo foi consagrado polo bispo de Barcelona, Pere Planella, o 15 de agosto de 1384.

Os autores do proxecto foron Berenguer de Montagut e Ramon Despuig. Co paso do tempo as continuas guerras causaron tamén destrucións na basílica. Pero nada se pode comparar coa destrución do 19 de xullo de 1936 cando Santa María do Mar queimou durante once días seguidos e foi destruído o magnífico altar barroco e todas as imaxes e arquivos. Soamente quedaron as paredes, as columnas e algúns vitrais máis altos aos cales non chegou o lume. A súa restauración nestes últimos anos puxo máis de relevo o seu estilo gótico elegante e sobrio.

A arquitectura gótica catalá do século XIV ten unha forte personalidade manifesta na sobria horizontalidade dos seus edificios. Pode dicirse que a basílica de Santa María do Mar é o exponente máis claro deste xeito de construír monumentos en Barcelona ao longo do século XIV.

As naves laterais miden a metade da luz da central e con isto móstrase xa que a composición geométrica do proxecto baseouse no sistema coñecido na Idade Media como “ad quadratum”, nun dos exemplos máis significativos de toda a historia do gótico. A sensación que provoca a contemplación do templo é de lixeireza  e axilidade. Isto prodúceno as 16 columnas octogonais de 1,60 metros de groso. Dos seus capiteis arrincan os arcos cruzados que enlazan os 13,2 metros de anchura que ten a nave central.

Engadindo a xirola, a lonxitude da basílica é de 80 metros (equivalentes a 100 pés). A anchura é de 33 metros -suma da nave central, as laterais e as naves das capelas-. Por iso, tendo en conta que a altura da nave central tamén é de 33 metros, o deseño arquitectónico, visto de fronte, encaixa dentro dunha circunferencia perfecta.

As fotos están tiradas co móbil.

12/2/18

Mosteiro de san Vicente do Pino (Monforte de Lemos, Lugo)
O Mosteiro de San Vicente do Piñeiro atópase sobre unha elevación do terreo da poboación e municipio de Monforte de Lemos, formando xunto á Torre da Homenaxe coas antigas murallas, cubos defensivos do castelo de san Vicente e o Palacio Condal dos Duques de Lemos (case todo perdido nun incendio en 1672, incluído o impresionante arquivo documental), o conxunto monumental que esperta moito interese turístico. 


O mosteiro, xunto cos restos do palacio, constitúen actualmente o Parador Nacional de Turismo de Monforte de Lemos.
Fachada do convento

Historia e descrición
Trátase da localización máis probable do primitivo Castro Dactonio, asentamento da tribo dos Lemavos, un asentamento recolleito por Plinio o Vello e Ptolomeo. Documentos medievais recollen a seguinte expresión latina; "Dactonium, quod dicitur "Pinus"" ("Dactonio, ao que chaman do piñeiro"), o cal revela unha fase de uso conxunto de ambos topónimos (Dactonio e Piñeiro); aínda que a localización do Castro Dactonio foi disputada en numerosas ocasións, debido á aparición de restos castrexos noutros lugares próximos á zona como Castillón, a de San Vicente do Pino foi á que se outorgou unha maior credibilidade, tanto polo característico da súa orografía, propicia a usos defensivos, como pola toponimia do lugar. Durante o ano 2007 escavacións na falda do monte deixaron ao descuberto restos dun castro e diversos vestixios prerromanos, o cal veu reforzar a teoría que situaría o Castro Dactonio no monte de San Vicente do Pino.

Fachada da igrexa do convento

As orixes do mosteiro, segundo algúns documentos, remóntanse ao século X fundado por monxes bieitos, aínda que como sempre os avatares históricos permítennos ver hoxe un edificio reconstruído do século XVI. A relevancia histórica do mosteiro vese eclipsada pola historia do castelo e dos seus propietarios, os influíntes e poderosos Condes de Lemos.

Imaxe de san Bieito na fachada do mosteiro

O edificio monacal presenta unha fachada de estilo neoclásico, do mesmo xeito que o seu claustro, a fachada elévase en tres corpos con ornamentación máis ben austera, destaca a entrada principal enmarcada por columnas de orde dórica, sobre a que asenta unha balconada. Este conxunto está coroado por un frontón con pináculos e hornacina coa imaxe de San Bieito.

No claustro, tamén austero na súa decoración, destacan dous elementos: unha urna e un baixo-relevo en pedra de estilo románico, ambos procedentes de tempos anteriores á construción do actual mosteiro, supoñéndose que a procedencia podería ser dos restos do primeiro cenobio.


Claustro do mosteiro

Destaca no conxunto monacal o seu chan, no que aínda se poden apreciar unha serie de canles que servían para canalizar a auga da choiva que se almacenaba no alxibe.

Lateral e entrada da igrexa do convento


O conxunto complétao no seu lado esquerdo a igrexa, a súa fachada tamén de estilo renacentista conxúgase cun interior gótico, de planta de cruz latina cuberta de bóvedas estreladas sobre arcos oxivais. Esta construción eclesiástica encerra tres singularidades: a primeira é a bóveda que soporta o coro da igrexa cun inerte órgano barroco; outra zona que resalta á nosa vista é o seu altar maior de estilo barroco, que acolle a imaxe da Virxe de Montserrat, patroa de Monforte e un lenzo ao óleo no que se representa o martirio de San Lourenzo.


Coro

Bóveda que soporta o coro

Así mesmo, diversas partes da igrexa atópanse fortemente deterioradas, entre elas as valiosas pinturas murais e algunhas vidrieras; presentouse á Xunta de Galicia un plan de restauración con ánimo de recuperar o seu patrimonio artístico.


Altar maior
Para rematar e non menos importante,  atopámonos o sepulcro de pedra do abade Don Diego García, segundo conta a tradición morreu por orde dos Condes de Lemos. No sepulcro pódese ver unha inscripción en latín, deteriorada por diversas fendiduras ennegrecidas polo frecuente uso de chamas con ánimo de contemplar os restos que encerra, relacionados coa popular lenda da coroa de lume, alimentada aínda máis polas testemuñas que exhumaron os restos do abade, que afirman que no cráneo atopado podíanse ver unha serie de queimaduras en forma de aro.
A lenda coñecida como “A Coroa de Lume” fala da existencia dun pasadizo entre o mosterio e o palacio dos Condes, utilizado polo abad Don Diego García para acceder aos aposentos da filla do Conde, algúns afirman que aos da muller, cando o Conde saía de viaxe e deixaba ás mulleres soas en palacio. Ao volver dun das súas viaxes o Conde decátase dos escarceos do abade, o Conde entón invítao a unha opípara cea na que o abade enche a súa barriga, ao finalizar a cea o Conde ordena traer unha coroa de ferro quentada a lume vivo e colócaa sobre a cabeza do abade dándolle morte.


Actualmente o mosteiro é un parador. É visitable polas zonas de libre acceso, comparte horarios cos demais edificios, igrexa, torre e palacio condal.

Os textos proceden de: Grupo Thais e da Wikipedia. Non deixedes de visitar esta páxina interactiva ou o seguinte estudo.


FOTOS: INICIARTE

Finalmente e como este curso non poñerei máis entradas sobre as igrexas da Ribeira Sacra, déixovos unha ligazón a un mapa intercativo de localización das mesmas. A gozalo.