31/1/13

Fachada do convento de san Marcos (León)


Recentemente estiven unhas horas en León. Cidade marabillosa pola arte que contén. Hoxe toca presentarvos a fachada do convento de san Marcos

O convento de San Marcos é unha das grandes xoias da arquitectura da cidade española de León. Atópase hoxe convertido en parador, ademais de igrexa consagrada e Museo de León, é un dos monumentos máis importantes do Renacimiento español.
As orixes deste edificio atópanse no século XII, cando en tempos do rei Alfonso VII, a infanta Sancha de Castilla realizou unha donación destinada á construción dun modesto edificio nos arredores da cidade amurallada e a beiras do río Bernesga, no cal puidesen “hospedarse os pobres de Cristo”, converténdose así nun templo-hospital para refuxio dos peregrinos que realizan o Camiño de Santiago.
No século XVI derribouse este edificio e realizouse unha nova obra grazas a unha donación de Fernando o Católico, para os cabaleiros da Orde de Santiago, quen rexentaban a institución axudados por frades. Os arquitectos designados para esta obra foron: Juan de Orozco (igrexa), Martín de Villarreal (Fachada) e Juan de Badajoz o Mozo (claustro e sancristía). A construción abarcou un gran espazo temporal sendo finalizado na século XVIII.
Como xa se dixo, é un dos monumentos máis importantes do Renacimiento español. A súa fachada é unha perla do plateresco que se empezou a construír cara ao ano 1515. É dun só lenzo con muro de dous corpos, rematado en crestería calada e candeleros. No zócalo preséntase medallóns con personaxes greco-latinos e da historia de España. No sobrezócalo represéntanse cabezas de anxos.
A torre palaciega data do 1711 ao 1714. Está decorada con cruz de Santiago e un León e presenta catro frisos con entablamento.
A fachada está decorada con medallóns e estatuas (moitas delas perdidas) con temas que exaltan a monarquía universal de Carlos I, mesturados con motivos xacobeos e personaxes do mundo clásico. A portada principal ten dous corpos máis peineta. No primeiro corpo hai un gran arco de medio punto con roseta e intradós decorado. A clave é de tipo exaltado representando a San Marcos. Medallóns con inscripcións bíblicas; altorrelevo de Santiago triunfante na batalla de Clavijo. Van de estilo barroco, con Escudo de Armas de Santiago e os do Reino de León. Na peineta están representados o Escudo de armas reais e unha estatua da Fama, obra de Valladolid. Óculo en forma de rosetón. Curiosamente, a parte de fachada que se sitúa entre este pórtico e o río é un engadido do século XVIII realizado por Juan de Rivero e Martín Susniego, con tan extraordinaria fidelidade á anterior que se crea a sensación de ser obra dunha mesma época.

Actualmente, este edificio ten tres usos: Parador Nacional con categoría 5 estrelas. Este uso dáselle desde 1964,  igrexa consagrada desde 1541 e  Museo de León desde 1869.
Pero a historia do edificio foi convulsa, tendo un gran número de usos ao longo da súa historia, principalmente trala supresión do seu uso como convento en 1836, destacando os seguintes:
Prisión: Un dos seus “residentes” máis ilustres foi Francisco de Quevedo, o cal foi recluído aquí por orde do Conde-Duque de Olivares durante case catro anos;   Instituto de Segundo Ensino; Casa de misioneros e corrección de eclesiásticos;  Escola de veterinaria; Casa de misións da compañía de Xesús; Hospital penitenciario; Parada de sementais;  Casa central de estudos dos Pais Escolapios: oficinas do Estado Maior do Sétimo Corpo do Exército;  prisión militar e campo de concentración de prisioneiros republicanos durante a Guerra Civil (desde o 25 de xullo de 1936) e a posguerra. Foi entre 1936 e 1940 un dos establecementos represivos máis severos e saturados da España franquista, alcanzando unha poboación recluída de 6.700 homes. Foi o símbolo da represión en León e parte de España e custou 791 fusilados, 1563 paseados e 598 sen asignar (executados, paseados, mortos nos campos, etc.) ademais de 15.860 prisioneiros políticos distribuídos por campos e prisións leonesas e nacionais. Tamén foi Cuartel de cabalería, sé da Deputación da diócesis, do Ministerio de Guerra, Facenda ou do de Educación.
Ata en 1875 o Concello tratou de derrubalo, destino do que por sorte se librou, non así outras edificaciones singulares da cidade que foron derruidas.
O texto procede da Wikipedia e de Artehistoria. As fotos son de Iniciarte.

1 comentario:

Gonzalo Durán dijo...

Magníficas fotografías Antonio, con una luz preciosa que resalta los tonos dorados de la piedra. Saludos.