20/2/23

Igrexa de san Xiao de Ventosa (Agolada, Pontevedra) e III: os baldaquíns


O mundo antes da Creación segundo o Antigo Testamento


Sobre os baldaquíns desta igrexa, Románico digital, conta o seguinte:  

Encostadas a ambos os muros consérvanse esculturas procedentes de dous baldaquíns que se situaban no extremo oriental da nave, flanqueando o arco triunfal; ao ampliar a igrexa en 1895, foron desmontados e recolocados dunha maneira inconexa e sen respectar unha lectura lineal no seu emprazamento actual; ademais algunhas pezas deste conxunto atópanse no Museo de Pontevedra.


A creación do home e da muller


O pecado orixinal

A riqueza iconográfica das esculturas segue os principais modelos galegos que, unida á calidade das tallas, convértenas nun ambicioso conxunto; desgraciadamente o desmonte e a colocación arbitraria das pezas alteraron a lectura do programa. 
A unión de María e Xosé


Os últimos estudos levados a cabo por Feijoo Martínez, Hervás Herrera e Marañón López sosteñen que os baldaquíns pertenceron a outro edificio e foron trasladados a Ventosa.O nacemento de Xesús

A expulsión do paraíso

Tamén débese destacar a presenza de pinturas murais conservadas na parte alta dos muros. Este importante conxunto escultórico e pictórico do século XVI destaca dentro dunha igrexa rural modesta a nivel arquitectónico, polo que estas esculturas acaparan o maior número de estudos relativos ao edificio.
 A época probable de realización sexa  os comezos do século XVI.


Textos de Románico Digital, Galicia pueblo a pueblo.

Fotos: INICIARTE


No hay comentarios: