28/10/19

Igrexa de Santiago de Penalba: interior


Vista desde o exterior a igrexa aseméllase ás  visigodas de tipo  cruciforme, pois forma unha cruz inscrita nun rectángulo de 20 x 14,40 m., con 72 cm. de espesor dos muros. Pero a súa estrutura real é moi diferente pois está formada por un conxunto de seis elementos de forma  prismática, catro no eixo principal da igrexa e dúas capelas laterais de menor tamaño que forman a cruz pero non xeran unha nave de cruceiro. Tampouco existe unha única nave principal, pois os diferentes espazos gradúanse en alturas descendentes a partir do central, que fai o papel das torres de cruceiro existentes en igrexas  visigodas dese tipo.


Ao entrar, o primeiro que observamos é que se trata dun edificio de dobre ábsida, segundo a tradición das igrexas de tipo norteafricano que se construíron tres séculos antes no suroeste de España, das que aínda podemos ver nalgúns restos, como os da basílica de Vega de Mar e das que no século X deberían quedar máis exemplos coñecidos polos  repobladores  mozárabes, xa que atopamos outro exemplo de dúas ábsidas contrapostas en San Cebrián de  Mazote, de data algo anterior e construída por monxes que proviñan de Al -Andalus.

O interior está formado, ademais de polas dúas ábsidas, por outros dous compartimentos centrais situados entre eles, o presbiterio e a nave, e outros dous aos costados do presbiterio, pero de menor tamaño. Todos eles están deseñados como espazos independentes, con diferentes formas de cobertura e separados por arcos de ferradura moi pronunciada, do tipo dos cordobeses do século IX, aínda que de diferente forma entre eles.

Como indicamos, a cabeceira dispón dunha única ábsida, cadrado ao exterior e con forma de ferradura moi pronunciada no seu interior, duns 3,6 metros de diámetro, ao que se accede a través dun magnífico arco de ferradura sobre columnas e capiteis que, como o da porta principal, ten o  trasdós decorado por un gran moldura que se continúa para crear un  alfiz rectangular. Este tipo de estrutura da ábsida, plana ao exterior e curva no interior, era xa coñecida nalgunhas igrexas  visigodas como  Recópolis  ou Melque e é habitual nas construcións  mozárabes, como podemos observar en  Bobastro,  Mazote, Escalada…  A súa cobertura é unha bóveda, de estrutura semellante á da minúscula ábsida de San Miguel de Celanova, que se apoia sobre unha imposta que percorre toda a ábsida e está formada por sete cascos máis un oitavo, de moito maior tamaño e en forma de canón, que pecha a parte aberta da ferradura.

A ábsida contraposta é semellante ao anterior, coas únicas diferenzas de que é dunha altura algo maior, a planta ten forma de ferradura moi aberta, case  semicircular prolongada, e o arco de acceso é tamén de maior tamaño, neste caso sen moldura nin  alfiz. Nel foi enterrado San  Xenadio, onde permaneceu ata o século  XVI.

Tanto a nave, na que tamén existe outra porta no custado norte cun arco de ferradura sobre xambas, como os dous compartimentos laterais, están cubertos por bóvedas de canón.

O presbiterio é o espazo que articula todo o edificio. De maior altura que o resto, forma un cadrado duns 5 m. de lado, ao que se accede desde a nave por outro gran arco de ferradura, sobre columnas e capiteis e sen  alfiz. Nos costados, dando acceso aos compartimentos laterais, hai outros dous arcos de moito menor tamaño que tamén teñen forma de ferradura, pero neste caso apóianse sobre  impostas incrustadas no muro que continúan a forma do arco, sen columnas encostadas como no resto dos arcos da igrexa. Este espazo está cuberto por unha bóveda  gallonada de oito cascos, que se apoia sobre arcos formeiros, que acaban en pequenas ménsulas nas esquinas. Esta bóveda está considerada como un dos avances técnicos máis importantes da arquitectura  mozárabe, xa que ao apoiar os cascos da bóveda directamente sobre os arcos, que descargan nas esquinas, traslada a estas o empuxe, liberando de esforzo aos muros, o que fai innecesarios os  contrafuertes e permite abrir grandes xanelas no ciborio, así como os grandes arcos de ferradura de acceso que xa describimos.

Texto procedente de Turismo Pre-románico.

Fotos: INICIARTE.

No hay comentarios: