20/6/22

F. J. Sáenz de Oiza: Torres Blancas (Madrid)

 


Escrito por Equipo Editorial

Torres Blancas é un  ícono da arquitectura organicista en España. Deseñado por Francisco Javier Sáenz de Oiza e terminado en 1969, esta torre foi unha das estruturas de formigón máis complicadas e innovadoras da época, a falta das calidades típicas rectilíneas asociadas co material formigón in situ. Co obxectivo de outorgarlle expresividade á obra desde as súas fachadas, o método estrutural de piares e vigas asociado ao movemento moderno, é substituído por muros portantes, "onde nada ten que ver co plan resistente do rañaceos, onde os muros non pesan", como comentaría Francisco de  Inza en 1968.


Encargado polo Grupo Huarte —co cal xa viña traballando desde a Sala de Exposicións Hisa—, o proxecto tal como coñecémolo debe o seu nome a dúas anécdotas: o edificio orixinalmente sería o primeiro dun par de torres de uso mixto no distrito madrileño de Chamartín; e segundo, a fachada inicialmente ía ser revestida de mármore branco.O encargo esixe un programa de uso mixto: sobre 21 andares destinados a vivendas os últimos niveis están destinados a unha sala de exposicións, conferencias, unha cafetería, espazos comerciais e unha piscina na cuberta. Tendo iso en considerando, Sáenz de Oiza e o seu equipo buscan deseñar unha torre que rompese coas convencións típicas da arquitectura residencial da década dos 60. No canto de repetir a planta residencial tipo, os arquitectos dividen en tres bloques os pisos destinados a vivendas —"grupos de tres niveles de pisos, outros con dous niveis de  dúplex e un de pisos simples e finalmente os apartamentos" (Cabeza González, 2010)—, cuxa distribución final exprésase claramente nas fachadas do edificio.Entrevistado por Martha Thorne en 1983, Sáenz de Oiza reflexiona sobre o proceso conceptual de Torres Blancas:

Expúxenme máis o problema de facer unha estrutura espacial de formigón —porque iso é o que quería o promotor— que permitise con liberdade asentar distintas implantacións [...] pero non fala unha suposta intencionalidade formal ou doutra orde, en orde á propia xeración da forma.

Nunha década onde en toda Europa levantábanse torres  brutalistas en pleno  cuestionamiento ao movemento moderno, o proxecto de  Sáenz de  Oiza naturalmente causou balbordo no seu España natal. A Revista de Arquitectura do Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) recolle entre 1967 e 1972 unha serie de reflexións sobre o proxecto, sendo unha constante a revelación de sentimentos atopados respecto a a obra: Ricardo Bofill Levi recoñece que o proxecto "constitúe un estraño espectáculo que conmove e  sobrecolle ao mesmo tempo"; Francisco de Inza comenta que se trata de "un edificio extraordinario e creo que non debería repetirse"; mentres Francisco Fernández-Longoria expón que o proxecto representa as propias contradicións do autor: "[ Sáenz de  Oiza ten] unha cabeza fundamentalmente racional que se deixa subxugar pola paixón estética".Para resaltar a forza e a beleza inherente do formigón, Sáenz de  Oiza elixiu unha forma que se asemellase aos patróns de crecemento orgánico das árbores: os volumes principais son concibidos a través de formas  cilíndricas que se nacen de pequenas formas circulares. Mentres que algúns dos espazos interiores presentan un mínimo de calidades lineais, que rompen e transforman a través do uso dos círculos e os espazos  curvilíneos secundarios. Esta linguaxe leva a cabo nos balcóns  semicirculares e serven para suavizar as interseccións en ángulo agudo dos volumes circulares primarios. Así, os balcóns xeralmente corren de lado a lado mentres soben, creando un ritmo interesante de asimetría de masificación e un escenario espectacular de sombras.Ao ser construído nunha zona moi  arenosa de Madrid, a cimentación de Torres Brancas é unha laxa de formigón armado de 1,0 metro de espesor, con algúns  peaks de 1,5 metros, mentres na estrutura horizontal de cada piso é unha laxa de formigón de 0,2 metros. Verticalmente, a torre defínese por "46 piares e muros de carga que se dobran nos seus extremos, e situados no perímetro, a zona central e a zona intermedia", segundo  DOCOMOMO Ibérico.Seguindo a analoxía da árbore, os muros exteriores están estabilizados a través dos balcóns exteriores, que son unha reminiscencia das follas colgando das ramas. Un volume de formigón circular atópase no centro da torre, o cal contén as funcións principais cunha escaleira en espiral como o “tronco” que vincula as laxas de cada nivel, e póidanse conectar desde o exterior cara ao interior. A natureza intrínseca da estrutura orgánica realízase en todos os aspectos da torre, ata os muros que flúen desde o chan ao ceo sen problemas. Así tamén, a crueza do formigón exterior é moderado polo uso de pantallas de  filigrana de madeira nos balcóns, que varían na súa posición relativa na cara da fachada exterior. Ademais suavízase o exterior con  enredaderas e prantas que botaron raíces na base e comezaron a subir pola fachada.


A nivel de rúa, o edificio afúndese un piso e distánciase do seu cerramento ao definir unha trama  concéntrica de lastras circulares e pasto cun dobre propósito: serve como zona de transición no nordés cara á rúa Corazón de María —único acceso habilitado ata a data— e como unha zona de  amortiguación que inclúe tendas comerciais —actualmente pechadas— cara ao suroeste polo seu enfrontamento á avenida de América. Así mesmo, o acceso e saída de vehículos emprázase nos extremos perimetrais leste e noroeste do predio, tomando vantaxe da trama  concéntrica definida na planta xeral.

Torres Blancas foi o gañador da primeira edición do Premio do Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) en 1972 e dous anos máis tarde gañou o Premio á Excelencia Europea. O enfoque de  Sáenz de  Oiza para crear e definir espazos dá como resultado un deseño que realmente ten as súas raíces nos cimentos da arquitectura orgánica.

Este artigo é unha edición ampliada realizada por Nicolás Valencia do texto publicado orixinalmente por Karina Duque en 2011.

Fotos do interior a cor.

Fotosgrafías: INICIARTE

No hay comentarios: