15/3/21

Retablo maior da catedral de PalenciaNa catedral de Palencia todo é realmente espectacular. Hoxe, deterémonos no seu retablo da capela maior co texto da Wikipedia:

O retablo maior da catedral de Palencia é unha das obras culminantes do Renacemento castelán.

Foi encargado polo bispo Diego de Deza para colocalo na primitiva capela maior do templo, que cos anos deixou de selo para converterse en capela do Sagrario. O bispo contratou ao  ensamblador Pedro de Guadalupe para que fixese as trazas, entre 1504 e 1506, dando como resultado un monumental moble de estilo  plateresco, incipiente naqueles anos. O retablo non chegou a instalarse no espazo para o que foi pensado, senón que se acomodou na nova capela maior, situada na nave central. As obras de terminación e adaptación duraron ata os primeiros anos do século XVII, en que se terminou o tabernáculo. As esculturas débense a Felipe  Vigarny, con dúas das tallas de Afasto de  Vahía e o remate de Xoán de Valmaseda. As pinturas son obra de Xoán de  Flandes.


Orixes do encargo
O bispo Diego de Deza coñecía o retablo encargado polo Cardeal  Mendoza para a pequena capela do Colexio de Santa Cruz de Valladolid. Quedara gratamente impresionado coa obra e decidiu custear un parecido ao mesmo autor para substituír o que xa había na catedral palentina, un retablo de prata que fora doazón de Inés de Osorio.

No contrato dise que o retablo debía ter unhas medidas especiais para poder adaptalo ao espazo da capela maior (a antiga), que non era moi grande. Especifícase tamén que debía ser traballado “ao romano” seguindo o modelo do retablo que este artista fixera para o Colexio de Santa Cruz de Valladolid. Fíxose o pedido ao  entallador e  ensamblador Pedro de Guadalupe o 22 de xaneiro de 1504 e en 1505 o Cabildo encargou ao imaxineiro Afasto de Vahía unha escultura de San Xoán e outra da Madalena. Ese mesmo ano contratouse a Felipe Vigarny para que se ocupase de toda a imaxinería do retablo, deixando ben claro que aínda que se fixese o traballo no seu taller, o artista comprometíase a  esculpir todos os rostros e mans. O 12 de decembro de 1506, Vigarny entregou 17 esculturas (entre as que ía un San Antolín xa  policromado) e o 19 de outubro de 1509 entregou as nove restantes. Todo o material gardouse no Hospital de San Antolín de Palencia sen montar nin  policromar. Consérvase un deseño feito por Vigarny naquel momento.Descrición
O gran retablo tal e como se mostra na actualidade ten unha altura total (incluíndo o  zócalo) de 20,50  m e unha anchura de 10,60  m a ensamblaxe; a escultura e a pintura están feitos en madeiras de piñeiro, nogueira e tilo.

Foi o primeiro gran retablo español construído e concibido á maneira lombarda, tallando  hornacinas con remate en forma de venera e grutescos nas  pilastras que separan cada rúa. A súa estrutura é en tríptico, con ás  oblicuas, coma se o seu destino fose unha cabeceira ochavada. No conxunto da obra domina a articulación horizontal. Os diferentes andares van separados por  frisos a maneira de pequenas cornixas. Na súa base hai unha  predela moi alta. O ático é xigantesco; foi engadido para dar máis dimensión ao retablo de acordo coa nova capela.

A crucifixión, de Xoán de  Flandes, táboa que estivo situada na rúa central do retablo. Hoxe día atópase no Museo do Prado onde lla considera como unha das obras mestras da pinacoteca, o que dá unha idea do valor artístico do retablo.

Na rúa central, na parte de abaixo, áchase o sagrario, que ocupa bastante altura desde a  predela ao segundo piso e foi incorporado no século  XVII. Por encima está a  hornacina coa figura de San Antolín, obra barroca de Gregorio Fernández. Máis arriba, unha talla da Asunción rodeada e custodiada por seis anxos cuxo manto está feito con tea  encolada. A ambos os dous lados, ocupando o último piso colocáronse seis bustos femininos e dous masculinos en pequenas hornacinas con veneras. San Antolín, a Asunción e o Salvador son os tres patróns da catedral e os tres tiveron no retablo as súas representacións. Falta na actualidade a do Salvador. Por encima destas imaxes está o ático, co tema do Calvario, obra de Valmaseda, común a case todos os retablos e como remate final, un Pai Eterno, entre dous anxos con símbolos da Paixón.

Ao agrandar o retablo con dúas rúas máis para a nova localización, o espazo ocupouse con táboas pintadas, contratadas a Juan de  Flandes, dez en total porque dous que están colocadas arriba foron feitas polo seu discípulo Xoán Tejerina (Visitación e Epifanía). Estas pinturas seguen un programa coherente co tema da vida de Xesús desde a Anunciación ata a cea de Emaús. O conxunto de táboas é de gran valía e calidade dentro da pintura española de principios do século  XVI. Algunhas táboas das que entregou Xoán de  Flandes non chegaron a ser colocadas ou se suprimiron despois, como A crucifixión, de formato  apaisado, que estaba no centro do primeiro piso, formando tríptico coa da súa dereita e esquerda. Entre as non colocadas estaban un Descendimiento e unha Piedade. Na táboa  apaisada do primeiro piso (escena do Sepulcro) o autor, Xoán de Flandes, se  autorretrata na figura dun home vestido de negro no centro da escena, baixo unha xanela. Felipe Vigarny entregou tamén un Cristo en Maxestade rodeado dos Evanxelistas que ía destinado á hornacina alta da rúa central; refugado do retablo, colocouse finalmente no exterior do coro.

O imaxineiro Afasto de Vahía entregara por encargo dúas esculturas; a de San Xoánn Bautista rexeitouse e enviouse ao convento de Santa Clara e a de María Magdalena, que se colocou no retablo.

Evolución e cronoloxía
Despois dos encargos previos e de realizarse as obras de arte requiridas, os elementos do futuro retablo pasaron á espera de ser montados e colocados na antiga capela maior pero non houbo lugar porque en 1509 o bispo Xoán Rodríguez de Fonseca decidiu trasladar esta capela ao emprazamento onde se atopa agora, espazo que estaba ocupado polo coro conventual. A nova capela maior supoñía un habitáculo moito maior, polo que houbo que reformularse o tamaño e posición dos elementos do retablo. A solución foi encargar o 19 de decembro de 1509 ao pintor Xoán de Flandes unha serie de pinturas en táboa que agrandarían nun corpo máis en altura e dúas rúas en anchura. O traballo de Xoán de Flandes non se entregou ata 1519.

Ese mesmo ano, no mes de xaneiro, o escultor Xoán de Valmaseda asina un contrato para a execución dun Calvario de grandes proporcións que sería integrado no ático do retablo. Deste novo espazo ocupouse o palentino Pedro Manso, mestre de talla, asinando un contrato en 1522. Neste ano contrátase novamente todo o dourado e  estofado do retablo.

Desde maio ata setembro de 1520 Alonso de Solórzano e Gonzalo da Maza ocupáronse dunha serie de reformas e do  encajamiento para o Calvario. En 1559 e seguindo as recomendacións do Concilio de Trento, o Cabildo decide colocar no centro do retablo unha imaxe do seu patrón san Antolín. Substitúese así unha táboa de Xoán de Flandes co tema da Crucifixión pola escultura de vulto redondo deste santo.

Entrado o século  XVII realízanse unha serie de reformas en toda a rúa central e o primitivo  san Antolín é substituído por unha talla de Gregorio Fernández de factura e trazos moi ao gusto da época. É de tamaño case natural, co pescozo lixeiramente curvado. Remodelase tamén a parte do  tabernáculo, empezando por separar a mesa de altar para evitar que as  veas afumen as pinturas do primeiro corpo. En 1607 os escultores palentinos Xoán Sanz de  Torrecilla, Pablo de Torres e Alonso Núñez encárganse dos traballos do novo  tabernáculo. Dous anos máis tarde os pintores palentinos Francisco de Molledo e Pedro de  Roda comprométense a dourar a imaxe de San Antolín de Gregorio Fernández e a parte onde vai instalado o  tabernáculo coa custodia e o sagrario.

A finais do século  XVIII e baixo o mandato do bispo  Mollinedo renóvase o pavimento de toda a fábrica e cóbrense os azulexos da  predela con paneis que imitan ao mármore e ao xaspe, todo decorado ao estilo  neoclásico propio do momento.

Fotos: Iniciarte

No hay comentarios: