9/2/11

Proba de Arte GóticaAnaliza cada unha das obras empregando o seguinte esquema:
-A Análise do seu contexto histórico-artístico.
-Clasificación, sinalando, se procede, cultura, estilo, movemento; cronoloxía; título e autor.
-Xustificación da clasificación e comentario da obra seguindo os enfoques metodolóxicos da historia da arte.

Define os seguintes conceptos (ata 0,50 puntos por cada un deles)
-Iconografía
-Cor primaria
-Ciborio
-Arco formeiro

No hay comentarios: