10/11/10

Probas da 1ª avaliación: Grecia e Roma

Analiza cada unha das obras empregando o seguinte esquema:
A. Análise do seu contexto histórico-artístico.
B. Clasificación, sinalando, se procede, cultura, estilo, movemento; cronoloxía; título e autor.
C. Xustificación da clasificación e comentario da obra seguindo os enfoques metodolóxicos da historia da arte.

Define os seguintes conceptos:
1 Bóveda de canón.
2 Contraposto
3 Curva praxiteliana
4 MetopaAnaliza cada unha das obras empregando o seguinte esquema:
A. Análise do seu contexto histórico-artístico.
B. Clasificación, sinalando, se procede, cultura, estilo, movemento; cronoloxía; título e autor.
C. Xustificación da clasificación e comentario da obra seguindo os enfoques metodolóxicos da historia da arte.

Define os seguintes conceptos:
1 Que é un aparello almofado.
2 Entablamento.
3 Curva praxiteliana.
4 Orde dórica.No hay comentarios: