12/12/10

A catedral de Santiago: vídeos

É a máis perfecta das cinco grandes igrexas románicas de peregrinación: san Martiño de Tours, Santa Fe de Conques, san Marcial de Limoges e San Sernin de Tolouse. Caracterízase pola integración harmónica de elementos arquitectónicos; pola direccionaliade cara ó altar, onde o centro focal é o presbiterio; polo seu significado simbólico de “percorrido e meta” como igrexa do camino; pola verticalidade do Románico Pleno; así como pola súa solidez: simboloxía da igrexa como lugar de protección.

Ademais de ver os seguintes videos non deixedes de consultar as outras entradas sobre esta catedral en Iniciarte.


No hay comentarios: