4/11/08

Exposición: Alberto García-Alix "De onde non se volve"

Alberto García-Alix (León, 1956) é un dos fotógrafos máis representativos da escena artística española das últimas décadas e un artista que plasmou a súa vida a partir de retratos da vida dos demais. Premio Nacional de Fotografía en 1999, os trinta anos de carreira de García-Alix constitúen un documento dunha época fascinante da recente historia do país. Os cambios sociais e culturais experimentados desde os anos oitenta plásmanse na súa fotografía desde unha óptica autobiográfica e oposta aos estereotipos. O MNCARS dedícalle unha exposición que nace da súa primeira incursión no campo audiovisual: o vídeo De onde non se volve. Creado expresamente para a mostra, con ocasión da súa estrea exhíbese unha ampla selección de fotografías de diferentes épocas e formatos que percorre a traxectoria do artista.


De onde non se volve é unha viaxe polo pasado e o presente de García-Alix. O gran número de fotografías que integran a exposición foron realizadas entre 1976 e 2008, sendo esta a primeira vez que se mostran gran parte delas. A organización da mostra baséase en ciclos non cronolóxicos que pretenden que a comprensión do universo do fotógrafo emerxa da unión de todas as imaxes e non só delas en si mesmas. As impresións que resultan ao contemplar as obras mestúranse co testemuño en primeira persoa do autor, que narra coa súa propia voz a peza audiovisual que dá nome á mostra e que constitúe o eixo da mesma. O vídeo supón a exploración do seu mundo persoal a partir de secuencias gravadas en diversas viaxes a China, onde decide perderse para contar a súa historia. O espectador vese envolvido nun traslado ao pasado do artista e un regreso ao seu presente. As fotografías de García-Alix penetran nos aspectos menos mediáticos da axitación cultural do Madrid dos oitenta, á vez que retratan a súa contorna máis inmediata, amigos, personaxes da época, paisaxes da súa vida... Na actualidade, o seu perfeccionamento do retrato e a composición converteuse nunha ferramenta que se envorca cara ao seu interior e que manifesta a evolución do artista cara a posturas máis abstractas e poéticas.


No hay comentarios: