27/1/08

DÍA DA PAZ (V). Goya. Los desastres de la guerra

A violencia nas súas diferentes formas, como manifestación do despropósito, é un dos aspectos máis notables na obra de Goya. Foron precisamente os sucesos acontecidos durante a Guerra de Independencia (1808-1814) os que deron lugar a que Goya efectuase unha reflexión enormemente crítica e innovadora sobre a guerra, sobre as súas causas, brutais manifestacións e consecuencias.

(...) Francisco de Goya, escéptico ante as xustificacións da guerra, lonxe de apoiar coa súa obra os postulados ideolóxicos dalgún dos bandos contendentes, mostra o rostro máis escuro e abxecto da guerra, o dos mortos e os seus asasinos, o dos indefensos e os seus prepotentes violadores, o dos que padecen e o dos que gozan co padecimiento alleo.

(...) A sensibilidade de Goya ante estes acontecementos produciu non só a súa mellor serie de estampas, senón un monumental berro contra a violencia nas súas diferentes formas, que non recoñece xustificación algunha, e que grazas ao maxistral do seu tratamento técnico, formal e conceptual permite ao espectador contemplar imaxes inherentes a toda guerra.

(...) As obras de Goya de contido bélico non mostran aos heroes militares ou populares que loitaron contra os franceses, de todos coñecidos grazas ás publicacións e ás galerías de retratos gravados amplamente difundidos na España do seu tempo. Nin tan sequera preséntanos feitos concretos acaecidos en lugares determinados. Pola contra Goya móstranos, partindo de acontecementos reais, a esencia dos mesmos, a representación universal do heroísmo, a brutalidade, o fame, a desesperación, a destrución, pero sobre todo a morte. E todo iso protagonizado polo pobo anónimo, verdadeira víctima da guerra.

Texto de: José Manuel Mantilla. El libro de Los Desastre de la Guerra. Francisco de Goya. Madrid, 2007, Arlanza Ediciones.

Nota: Os títulos dos gravados levan a ortografía orixinal do autor.

4 comentarios:

saaritaa dijo...

Hola acabo de encontrar un libro dedicado a la arquitectura en la provincia de la coruña,y estaba pensando que a lo mejor te gustaría echarle un vistazo.Si es asi avísame que te lo llevo a clase.

Antonio Martínez dijo...

Grazas pero terás que dicirme antes de que libro se trata.

saaritaa dijo...

El libro trata de la arquitectura de la provincia de la coruña,los directores son: José Ramón Soraluce Blond y Xosé Fernández Fernández.El libro es azul

(EXCMA. Deputación Provincial de la Coruña)VOL.1

Antonio Martínez dijo...

Xa o teño. Pero moitas grazas igualmente.