26/6/09

Exposición na Coruña: O bodegón español no PradoA sede Fundación Caixa Galicia da Coruña acolle a exposición O bodegón español no Prado, do 24 de xuño ao 20 de setembro, invitándonos a gozar dunha das mostras máis importantes que viñeron a Galicia, na que se reúnen a gran importancia dos mestres aquí representados xunto á amplitude cronolóxica que abarca, desde comezos do século XVII ata mediados do XIX. Isto permitiranos descubrir de primeira man as xoias que atesoura a mellor e máis importante colección de bodegóns españois que se conserva no mundo. As obras máis destacadas deste xénero de mestres como Zurbarán, Pereda, Espiñenta, Arellano, Meléndez, Paret e Goya estarán presentes ata o mes de setembro na cidade herculina, grazas á colaboración entre o Museo do Prado e a Fundación Caixa Galicia, dentro do programa "Prado itinerante".

A exposición constitúe unha oportunidade excepcional para facer unha viaxe a través do suxestivo mundo dos bodegóns e floreiros da escola española dos séculos XVII, XVIII e parte do XIX, apreciando a mestría coa que os pintores españois souberon dar relevo aos elementos máis correntes da vida cotiá, configurando así un xénero que tivo unha importante proxección na pintura española. Hortalizas, embutidos, froitas ou obxectos de cociña ofrecen ao espectador un punto de vista e un coñecemento do día a día da época; ademais de ser unha pintura que esconde unha gran carga simbólica debido ás alegorías que encarna e ás mensaxes que difunde, que van desde o espírito relixioso ata a expresión material da prosperidade.

Aplicando á exposición un criterio histórico, divídese en seccións identificadas cos principais períodos do bodegón español: O Século de Ouro, no que se inicia en España a pintura de bodegóns e floreiros, orixinaria de Italia e Flandes, onde empezaron os seus pintores a crear pezas distintivas do xénero. Trátase dunha pintura que ofrece un panorama singular de motivos que van desde alimentos ata cacharros, doces nas súas múltiples manifestacións, etc... Os seus autores conseguiron gran renome; nesta exposición figuran cadros de moitos deles: Van der Hamen, Felipe Ramírez, Juan Fernández, Zurbarán, Hiepes, Pereda, Arellano e outros máis que deron categoría e gloria á escola española.

O seguinte período, o século da Ilustración, márcase pola chegada de autores estranxeiros e pola modificación paulatina da administración e as institucións do reino. A pintura de bodegóns da primeira parte do século XVIII viviu das ideas do período precedente; pola contra a segunda metade coñeceu un evidente desenvolvemento dominado pola figura de Luís Meléndez, creador de series de bodegóns dotados dunha perfección, beleza e equilibrio que converten as súas creacións en auténticas obras mestras. Foron aparecendo outros autores ben definidos pero ningún conseguiu o seu nivel cualitativo; no entanto, destacan Paret e Castelo, entre outros.

Para rematar, a colosal figura de Goya, cunha innovadora linguaxe desagarrada, posto ao servizo dun expresionismo moi persoal, pecha a centuria, prefigurando ideas que definirán o realismo do século XIX. Este é o último período que abarca a exposición e no que, coa crise socio-política vinda do abrupto final do reinado de Carlos IV, a posterior invasión francesa e a Guerra da Independencia, o estilo artístico depende da formación dos artistas do XVIII, dos seus principios técnicos e estéticos cun alto compoñente decorativo, de resultados tan brillantes como atractivos. Entre os nomes dos artistas máis destacados do período figuran os de Romeu, Espinós, Montalvo, Romá, Parra e Lucas, sobresaíndo as alegres e intuitivas creacións de quen se formaron na Escola de Flores e Ornatos da Academia de Valencia.

Texto e fotos vía Fundación Caixa Galicia

No hay comentarios: