21/5/18

Vier Arquitectos: Cafetería e equipamentos na praia de Balarés (Ponteceso, A Coruña)Arquitectos:Antonio Raya, Cristóbal Crespo y Carlos Qvintáns.
Cliente: Deputación da Coruña.
Datas: Proxecto: Maio 1998 (1ª Fase) - Novembro 2001 (2ª Fase) |  Finalizado: 2000 (1ª Fase) - 2002 (2ª Fase).
Superficie construida: 232,32 m2.
1ª Fase
O obxecto deste proxecto é a construción duns servizos para uso dos visitantes á praia, unhas dependencias para a Cruz Vermella e un edificio que alberga unha cafetería e restaurante.

O proxecto aproveita unha antiga construción de carga de  wólfram que existe no porto para colocarse sobre as distintas plataformas que xa existen. As dependencias destinadas a servizos e Cruz Vermella dispóñense no punto máis baixo para, desta forma, consolidar e reformar a plataforma máis baixa. A cafetería e restaurante formalízanse nun prisma de formigón cunha gran abertura orientada ao mar e outras de menos tamaño nos laterais por onde se realiza a entrada. Todos os ocos deste prisma pódense pechar e protexer cunhas portas  corredeiras de madeira. O prisma dispón dun espazo parcialmente cuberto que conforma un patio ao que se abre a cafetería e restaurante.


2ª Fase
O obxecto desta segunda fase é complementar o sistema de servizos ofertado aos usuarios da Praia de  Balarés e a súa contorna.  Concibido inicialmente como unha instalación para uso exclusivo na estación estival, a áspera climatoloxía, a atractiva contorna natural e as condicións de xestión e concesión aconsellan prever as condicións necesarias para garantir o uso continuado ao longo de todo o ano do restaurante e os aseos, polo que nesta fase incorpóranse elementos e recursos construtivos destinados a tal propósito. Concretamente, un pequeno almacén subterráneo para uso do restaurante en zona adxacente ao mesmo e con servizo ao exterior, e un  toldillo para venda de xeados nun dos muros, ademais doutras pequenas intervencións como biombos para defensa contra o vento, canalizacións para instalacións, etc.

Por outra banda, no momento da redacción desta fase coexistían as obras executadas na primeira fase con elementos de mobiliario urbano descontextualizados e incoherentes coa linguaxe arquitectónica e paisaxística empregado na parte construída. Preténdese resolver esta deficiencia, que afecta gravemente á calidade ambiental, substituíndo devanditos elementos (duchas, papeleiras, etc.) por outros cuxa concepción formal e material sexa máis discreta e acorde coa contorna natural e construída. Así, empréganse pavimentos de madeira tratada para o seu uso en exteriores en camiños e percorridos e elementos prefabricados de formigón en pavimentos de duchas e defensas no peirao.

Por último, destacar que foi intención prioritaria preservar as extraordinarias condicións ambientais e naturais da contorna da Praia de  Balarés, polo menos na zona de actuación, polo que existiu unha especial preocupación por non saturar o ámbito de elementos estraños ao mesmo. Con todo, se  botaba en falta un elemento escultórico de carácter simbólico que caracterizase a zona, inquietude que se compartiu co escultor coruñés  Moncho Amigo. Froito das súas reflexións e aberta colaboración co proxecto, propúxose incluír unha peza de aceiro inoxidable no bordo do peirao no seu encontro coa roca, un dispositivo orientado cara ao mar que evoque os tempos da descarga do  wólfram, coa estética precisa e rotunda dos enxeños mecánicos da década dos anos 40, e que no seu interior albergase o mecanismo máis divertido e inocuo que puidese imaxinarse: un xigantesco  calidoscopio. Á parte do interese artístico da obra, é evidente que tanto a súa calidade como o seu compoñente lúdica (é fácil imaxinar o brillo do aceiro ao reflectir os raios de sol nas diferentes horas do día e as súas tonalidades) dotarán á contorna dun valor engadido infinitamente superior ao do custo material da peza expresado no proxecto.

Texto: Vier.
Fotos: Iniciarte.

No hay comentarios: