5/2/18

Mosteiro de Santa María (Ferreira de Pantón, Lugo): Interior da igrexa do Divino Salvador


Ao interior, a nave queda cuberta cunha armazón de madeira de cronoloxía tardía, comunicándose o espazo para fieis coa zona presbiterial mediante un monumental arco triunfal de catro arquivoltas de medio punto sobre columnas acobadadas que case dá máis a sensación dunha portada que dun arco faixón.
Os capiteis do arco triunfal, realizados como en Eiré a partir de bloques calizos moito máis maleables que o duro granito con que foi levantado o resto do edificio, presentan bois sendo axexados por grifos na cesta ao lado do evanxeo, mentres que no seu contrario da epístola apréciase unha figura humana atrapada nunha maraña de tallos vexetais que parecen ser regurxitados por senllos leóns que o flanquean.
Máis adiante, o faixón de medio punto que separa tramo recto e hemiciclo aparece decorado nos seus capiteis con temas vexetais e animais ao carón, e co tema de Daniel no foso dos leóns ao outro.

O tambor absidial cóbrese mediante unha bóveda de forno reforzada por nervios que culminan na clave e que parten de pequenas columnas dispostas nos espazos entre as ventás, decorándose todo este grupo de capiteis a base de motivos vexetais fóra diso unha graciosa cesta na que se identifican varias aves pousadas nos ramaxes dunha esquemática árbore.

Para rematar, nos muros do tramo recto presbiteral foron colocados a finais do século XV dous enterramentos baixo arcosolios apuntados destinados ao repouso de Don Diego de Lemos, caudillo irmandiño falecido en 1492, e de Don Lope de Lemos.Ademais da citada celosía prerrománica recolocada e unha pila bautismal, unha das pezas máis queridas do cenobio de Ferreira de Pantón é unha Virxe románica sedente e co Neno en brazos que apareceu en 1974.


O resto de dependencias monacais son froito de reformas posmedievales, destacando o claustro renacentista do século XVI, a fachada principal dieciochesca e o inmueble destinado dormitorio das relixiosas, moi rechamante pola cantidade de chemineas que presenta; e é que, ao interior, cada unha das celas dispoñía da súa propia lumbre.

Texto de José Manuel Tomé publicado en Arteguías.

Fotos: INICIARTE.

No hay comentarios: