15/6/15

PAU Xuño 2015

OPCIÓN A
Escolle dúas destas tres láminas e analiza cada unha das obras empregando o seguinte esquema:

A Clasificación, sinalando, se procede, cultura, estilo, movemento; cronoloxía; título e autor (ata 1 punto)

B Análise do seu contexto histórico-artístico (ata 1 puntos)

C Xustificación da clasificación e comentario da obra seguindo os enfoques metodolóxicos da historia da arte (ata 2 puntos)

OPCIÓN B
  
 Escolle dúas destas tres láminas e analiza cada unha das obras empregando o seguinte esquema:

A Clasificación, sinalando, se procede, cultura, estilo, movemento; cronoloxía; título e autor (ata 1 punto)

B Análise do seu contexto histórico-artístico (ata 1 puntos)

C Xustificación da clasificación e comentario da obra seguindo os enfoques metodolóxicos da historia da arte (ata 2 puntos)


 Escolle catro da seguintes definicións e contéstaas:
1.- Define baixorrelevo.
2.- Define imposta.
3.- A que chamamos prespectiva lineal?
4.- Que é unha estatua-columna.
5.- Que é un torso?
6.- Que entendemos por arco de ferradura?
7.- A que chamamos planta basilical?
8.- Define friso.

No hay comentarios: