20/6/13

PAU xuño 2013

1.- Escolle dúas destas tres imaxes e analiza cada unha das obras escollidas empregando o seguinte esquema:
a.- Clasificación sinalando, se procede, cultura/estilo/movemento; cronoloxía; título e autor (ata un punto)
b.- Análise do seu contexto histórico-artístico (ata un punto)
c.- Xustificación da clasificación e comentario da obra seguindo os enfoques metodolóxicos da historia da arte (ata dous puntos)

OPCIÓN A
OPCIÓN B 
2.- Destas oito definicións elixe só catro e contéstaas (ata 0.5 puntos por cada unha)
a.- Que é a tribuna?
b.- Que entendemos por rosetón?
c.- A que chamamos cruz grega?
d.- Define pictórico.
e.- Define plástco.
f.- Que entendemos por xamba?
g.- A que chamamos estatua columna?
h.- Define retrato.

No hay comentarios: