11/6/12

Selectividade. Xuño 2012

1) Escolle dúas de tres láminas (ata 4 puntos por cada unha) e analiza cada unha ds obras escollidas empregando o seguinte esquema:
a.- Clasificación sinalando, se procede: cultura, estilo ou movemento; cronoloxía; título e autor (ata un punto) 
b.- Análise do seu contexto histórico-artístico (ata un punto).
c.- Xustificación da clasificación e comentario da obra seguindo os enfoques metodolóxicos da historia da arte (ata dous puntos)


OPCIÓN A

OPCIÓN B2) Destas oito definicións elixe só catro e contéstaas (ata 0,50 puntos por cada unha)
-Que é un aparello almofado?
-Que entendemos por estilo?
-A que chamamos paisaxe?
-Define veladura.
-Que é un arcobotante?
-Que entendemos por arco de faixa?
-A que chamamos cor plana?
-Define iconografía

1 comentario:

Anarkasis dijo...

ese examen lo ha puesto un gallego, y de cerca de Celanova, con familia en Oseira
porque para saber del "apartao" donde mea el cura, y de que lo hace tan fino tan fino que a veces mea colonia, hay que ser casi parienta.