19/5/12

Proba da arte do século XX


Analiza cada unha das obras empregando o seguinte esquema:

Análise do seu contexto histórico-artístico (ata 1 punto)
Clasificación, sinalando, se procede, cultura, estilo, movemento; cronoloxía; título e autor (ata 1 punto)
Xustificación da clasificación e comentario da obra seguindo os enfoques metodolóxicos da historia da arte (ata 2 puntos)

Define os seguintes conceptos (ata 0,50 puntos por cada un deles)
 Que entendemos por iconoloxía
 Que é unha cúpula?
 A que chamamos deambulatorio?
  Define color complementaria.

Neste blog nunca comentara, ata hoxe, ningunha das respostas do alumnado. Co permiso do seu autor, lede  a clasificación realizada por unha persoa que estivo todo o curso na aula sobre a Vila Saboia:
"S.XX, sería unha obra de arquitectura, estilo: impresionista. Autor: Matise. A súa obra é renacentista".


No hay comentarios: