9/2/12

O Castelo de Portillo (Valladolid)


 
Este fermoso castelo, tamén chamado Castelo dos Condes de Benavente, está situado no municipio de Portillo (Valladolid), sobre un alto que domina a Terra de Pinares.

A pesar de ser modelo da escola de Valladolid, é froito das sucesivas etapas construtivas que o enriquecerán ao longo de case 150 anos. A parte máis antiga, toda a planta do recinto interior corresponde a finais do século XIV posiblemente ao Infante Tello, cos seus arcos apuntados, as súas bóvedas góticas sobre arcos faixóns e a súa curiosa torre en forma de D nunha das esquinas. A primeira reforma importante achega, con todo, ao edificio á imaxe do castelo-palacio valisoletano; elévase a torre cunha gran sala abovedaba, constrúese o corpo palacial encostado á fachada, e entre o corpo e a torre déixase un pequeño patio de entrada coas portas desenfiladas que protexían a entrada. Pouco despois continúase a obra elevando un piso o corpo palacial, esta vez con distintos canteiros pero cos mesmos escudos nas frontes das fiestras.

Nos anos 70 do século XV o Conde de Benavente inicia importantes obras no castelo, construíndo a barreira exterior rodeada de profundos fosos chapados de pedra, reformando o patio palacial na que se substitúen as galerías do primitivo palacio de Enrique IV e construíndo un impresionante pozo de case 35 metros de profundidade. Reforza desta forma a condición militar dun edificio que tivera carácter palacial ata ese momento e escasas calidades defensivas (cando cara a 1452 Álvaro de Lúa “acordou que o seu tesouro debíase levar a aquela fortaleza, replícolle Gonzalo Cachón dicíndolle que aquela non era fortaleza para iso; que non tenia auga, nin estaba abastecida.”)

Na historia deste castelo cabe salientar o arresto e prisión de Álvaro deLuna, quen pasuo aquí un tempo antes de ser executado en Valladolid.

Na actualidade é propiedade da Universidade de Valladolid, tras a doazón realizada por Pío Del Río Hortega, estando parcialmente reconstruído.

Se estades preto de Valladolid non deixedes de visitalo. Conta con páxina web, de onde tirei a información ofrecida.

No hay comentarios: