23/11/11

Proba: Roma e Pre-románica

Segunda proba do curso:
Analiza cada unha das obras empregando o seguinte esquema:1ª. A Análise do seu contexto histórico-artístico (ata 1 puntos)

1ª. B Clasificación, sinalando, se procede, cultura, estilo, movemento; cronoloxía; título e autor (ata 1 punto)

1ª. C Xustificación da clasificación e comentario da obra seguindo os enfoques metodolóxicos da historia da arte (ata 2 puntos)

Define os seguintes conceptos (ata 2 puntos):
-Escultura exenta.
-Aparello almofado.
-Clave dun arco.
-Xamba.

No hay comentarios: