26/10/11

Proba de arte grega

1ª. A Análise do seu contexto histórico-artístico (ata 2 puntos)
1ª.B Clasificación, sinalando, se procede, cultura, estilo, movemento; cronoloxía; título e autor (ata 1 punto) 
1ª.C Xustificación da clasificación e comentario da obra seguindo os enfoques metodolóxicos da historia da arte (ata 2 puntos) 


 Praxíteles. Venus de Cnido


2ª.B Clasificación, sinalando, se procede, cultura, estilo, movemento; cronoloxía; título e autor (ata 1 punto)
2ª.C Xustificación da clasificación e comentario da obra seguindo os enfoques metodolóxicos da historia da arte (ata 2 puntos) 

3ª Define os seguintes conceptos (ata 0,50 puntos por cada un deles) 
3.1 Bóveda de canón 
3.2 Fuste 
3.3 Doela 
3.4 Metopa

No hay comentarios: