10/4/11

Proba de arte barroca

Comenta as seguintes imaxes seguindo o guión:



















A Análise do seu contexto histórico-artístico (ata 1 punto)
B Clasificación, sinalando, se
procede, cultura, estilo, movemento; cronoloxía; título e autor (ata 1 punto)
C Xustificación da clasificación e comentario da obra seguindo os enfoques metodolóxicos da historia da arte (ata 2 puntos)

Define os seguintes conceptos (ata 0,50 puntos por cada un deles)
1 Claroscuro
2 Sfumato
3 Planta basilical
4 Veladura

No hay comentarios: