24/1/11

Proba de arte románica


Fachada das Praterías da Catedral de Santiago

Analiza cada unha das obras empregando o seguinte esquema:
A Análise do seu contexto histórico-artístico.
B Clasificación, sinalando, se procede, cultura, estilo, movemento; cronoloxía; título e autor.
C Xustificación da clasificación e comentario da obra seguindo os enfoques metodolóxicos da historia da arte.

Define os seguintes conceptos:
1 Iconografía
2 Cor primaria
3 Doela
4 Triforio

2 comentarios:

MR ♥ dijo...

Tendría que haber entrado el Pantocrátor de Taüll, no San Isidoro...

lucia dijo...

Aun así, este examen no fue dificil