11/9/09

Portico da Gloria: continúan os traballos

Varios especialistas traballan nun programa para coñecer os «puntos críticos» do Pórtico Gloria

Os labores de exploración desenvólvense de modo simultáneo ás visitas guiadas para turistas ou peregrinos.

Un equipo de especialistas traballa desde principios de setembro nun programa de investigación que ten como obxectivo solicitar datos que permitan coñecer os «puntos críticos» do complexo de esculturas do Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago de Compostela.

A cooperativa italiana Beni Culturali é a empresa responsable da realización duns labores que se corresponden coa «fase de monitorización estrutural» do Pórtico e que teñen unha duración estipulada de 11 meses, segundo informou nun comunicado a Fundación Pedro Barrié da Maza, promotora deste programa.

Dous grupos de especialistas solicitan indicadores que posibiliten «coñecer en profundidade» o sistema construtivo e a estrutura do Pórtico da Catedral, así como as causas que produciron as fisuras existentes.

Entre as actuacións desenvolvidas, destaca un estudo con videoendoscopio, que trata de determinar o espesor dos sillares do arco central do Pórtico e a técnica construtiva dos seus alicerces.

Tamén se desenvolveron probas ultrasónicas para saber a resistencia do material pétreo das esculturas, e magnetotérmicas para pescudar si na súa ancoraxe empregáronse elementos metálicos.

Ademais, acometéronse probas termográficas das bóvedas para indagar sobre posibles lesións e investigacións con georadar, co propósito de coñecer cal foi o sistema construtivo empregado no tímpano do Pórtico.

Así mesmo, esta fase de monitorización recolle tamén un relevo topográfico para coñecer as «liñas mestras» do Pórtico e que permitirá detectar «posibles deformacións».

Esta serie de actuacións pertencen á fase de estudos previos dun programa para a conservación e restauración do Pórtico promovido pola Fundación Barrié da Maza, o Arcebispado de Santiago, o Cabildo da Catedral e a Consellería de Cultura.

Os labores de investigación desenvólvense de modo simultáneo ás visitas guiadas ao Pórtico, que, segundo engade o comunicado, atraeron a case 6.000 persoas entre marzo e agosto.

Texto e foto vía La Voz de Galicia.

1 comentario:

Sarinsky dijo...

Espero que tanta espera tenga su recompensa!!
Ha sido fantástico ver los pigmentos de la figura del pantocrátor desde tan cerca!! sin duda impresionante, y parecía tan limpio desde abajo...

besos