9/2/09

Bruno Zevi e a arquitectura do Renacemento

Sabedes que ao iniciar calquera tema de arquitectura deixamos que Bruno Zevi nos ilumine. Lede as ideas que nos ofrece sobre o Renacemento e a súa arquitectura.

Sobre as orixes do Renacemento: A partir do XI e XII pódese constatar o nacemento da cultura arquitectónica renacentista en Italia.

Ideas antitéticas preconcibidas sobre o Renacemento: Novidade absoluta ou reducido a un “neo”. Fronte a esto hai que reivindicar a súa orixinalidade e ó seu posicionamento perfectamente inxerible na continuidade histórica da cultura.

Novo elemento a salientar: reflexión matemática sobre o espazo fronte á infinidade e a dispersión do espazo gótico. É unha innovación radical desde o punto de vista psicolóxico e espiritual: ata agora
o espazo do edificio determinara o tempo do camiño do home, conducira os ollos ao longo das directrices buscadas polo arquitecto. Agora, e con Brunelleschi por primeira vez, xa non é o edificio quen posúe ao home, senón que é o home mesmo quen, dominando o espazo, posúe o secreto do edificio. Os edificios gregos tiñan escala humana, pero a gran conquista do século XV italiano é a de levar o mesmo sentido que vive o templo grego ao campo dos espazos internos e, máis precisamente, traducir en termos de espazo a métrica que nos períodos románico e gótico se desenvolvera exclusivamente en planta.

Todo o esforzo do Renacemento consiste en acentuar o control intelectual do home sobre o espazo arquitectónico. Ordénase o espazo segundo unha métrica racional que o fai definible.

O Renacemento significa a integración do pensamento e a arte, nova ciencia, poesía e xenio.

Preferencia pola planta central sobre a lonxitudinal. Pero a diferencia da arte paleocristiá ou a bizantina non se trata de crear unha dinámica interna senón de controlar racionalmente toda a enerxía dinámica adscrita aos eixes. Nos esquemas de cruz latina, o brazo longo se acurta e, mesmo se pasa á cruz grega, onde os brazos se equilibran, onde non se chega a un centro, senón que se parte do centro baixo a cúpula e, desde alí, se despregan as naves.

Un só recorrido, unha soa idea, unha soa lei, unha soa unidade de medida: esta é a vontade humana e humanística, clásica e nunca clasicista, da arquitectura do Renacemento

Os palacios medievais agora se desexa definir, medir, establecer unha lei. O pazo Strozzi racionaliza pero non revoluciona a iconografía. Alberti, por primeira vez no pazo Rucellai didivide e mide a superficie volumétrica e a ritma segundo módulos simples. O que Brunelleschi logrou nos espazos internos, Alberti vaino acadar nas superficies.

Os temas espaciais do XV continúan enriquecéndose con motivos volumétricos e decorativos. Trunfan múltiples variacións temáticas do espazo simétri
co.

Nos pazo mostran os volumes unitarios, acentúan a gravidade maciza, co predominio dos cheos sobre os baleiros (pazo Farnesio). Trunfan o volum
e e a plástica ao desaparecer as directrices lineais.

Brune Zevi.
Saber ver la arquitectura. Barcelona, Apóstrofe, 1998

Ilustración do Pazo Rucellai vía Wikipedia.
Ilustración do Pazo Strozzi vía Wikipedia.

2 comentarios:

Sarinsky dijo...

Ultimamente este Bruno Zevi me aparece hasta en la sopa!!

De echo para un trabajo tuvimos que utilizar su libro de Saber ver la arquitectura. (para la casa Schröder...magnífica, y eso de tener influencias neoplasticistas=MONDRIAN la hace más especial todavia jeje)

Saludos arquitectónicos!!

Antonio Martínez dijo...

Eu tardei, sen embargo, moito tempo en coñecelo. Nótase que tes bos profes na facultade.