8/12/08

Publicidade

Un dos temas permanentemente presente en INICIARTE é a publicidade. Que vos parecen as seguintes presentacións?:

Publicidad creativa
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: publicidad creativa)


Publicidad
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: publicidad)


publicidad inteligente
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: publicidad cool)
Non deixedes de visitar o blog Sexismo publicitario.

No hay comentarios: