24/9/08

Le Corbusier na Arxentina: A Casa Curutchet

A Casa Curutchet é unha vivenda unifamiliar deseñada polo arquitecto Le Corbusier ("Corbu" para os amigos, sendo o arquitecto máis determinante da arquitectura do XX) construída na cidade da Prata, capital da Provincia de Bos Aires, en Arxentina entre os anos 1949 e 1953. Constitúe un curioso e logrado exemplo desde o punto de vista plástico de adaptación dos principios característicos da arquitectura doméstica de Le Corbusier ás particularidades do contexto urbano dunha cidade arxentina.

Neste caso devanditas particularidades céntranse esencialmente en dous temas:

- A construción dunha vivenda unifamiliar nun terreo de dimensións limitadas entre medianeiras, circunstancia inédita na produción anterior do autor, o que determina unha vivenda dunha soa fachada.

- O feito de que como consecuencia da estructuración urbana da cidade da Prata segundo avenidas diagonais, o eixo longitudinal do terreo teña unha inclinación próxima aos 45° con respecto á liña municipal.

Le Corbusier, enfrontado a estes dous feitos, responde a eles con notable destreza, derivando de devandita resposta o seu partido. Este consiste efectivamente en dividir o programa en dous bloques.

O primeiro contén no primeiro piso os consultorios e ámbitos de traballo do comitente e no segundo a terraza xardín e tómase á liña municipal respectando así a continuidade fachadística da cuadra e absorbendo na súa materialidad a diverxencia angular mencionada. A consolidación desta fronte está acentuada pola prolongación do parasol cara arriba, que enmarca virtualmente a fronte da terraza, e polo teito desta en dobre altura, apoiado contra o lindero máis alto.
Texto e foto: Vía Arquitectura2.

1 comentario:

Xurxo dijo...

Unha das cousas que sempre me chamou a atención da vivenda Corruchet é a maneira que ten de amoldarse ao contexto histórico existente cunha maneira nova de facer arquitectura. Pensemos que naquela época o máis normal sería a imitación da arquitectura existente dende un punto de vista formal mais Corbu dálle outra dimensión, escala, funcionalidade, modernidade, nova linguaxe.... e todo isto sen que aínda apareceran as teorías de Rossi.