27/2/08

Exposición: Luca Giordano no Casón do Bo retiro (Madrid)O Museo do Prado mostra ao público a reforma e ampliación do Casón do Bo Retiro antes da súa inauguración como novo Centro de Estudos do Museo a través dunhas Xornadas de Portas Abertas que terán lugar entre o 21 de febreiro e o 4 de maio, de mércores a domingo, en horario de 12 a 20h. e con acceso gratuíto. Para celebrar estas xornadas de apertura, o Casón expón unha mostra monográfica dedicada ao artista napolitano en torno ao fresco máis sobresaliente que realizou en España, a Apoteose da Monarquía española.

A bóveda do Casón foi pintada por Giordano, coñecido en España como Lucas Jordán, cara a 1696-7. O artista fora chamado por Carlos II en 1692 para decorar a escaleira e as bóvedas da Basílica del Escorial (1692 ? 1694), continuando despois no despacho e dormitorio (destruído) do monarca no Palacio de Aranxuez; o Casón do Bo Retiro (c. 1697); a sancristía da catedral de Toledo (1698); a Real Capela do Alcázar (destruído) e San Antonio dos Portugueses (1699). A chegada de Felipe V en 1701 e o inicio da Guerra de Sucesión provocou a volta de Giordano a Nápoles en 1702. Alí morreu en 1705 deixando unha obre inxente e unha considerable fortuna.
A exposición conta cun conxunto de setenta e cinco pezas, entre debuxos, planos arquitectónicos, acuarelas, óleos e estampas, cos que se pretende ilustrar a pintura do artista no Casón, a súa historia, significado, iconografía, así como a súa técnica de execución e as súas sucesivas restauracións. Este conxunto foi considerado polos seus contemporáneos a obra máis perfecta das realizadas por Giordano en España.
A presentación desta mostra no Casón, na que se inclúen 56 pinturas do artista napolitano, constitúe o último capítulo dunha longa investigación comezada en 2001, momento en que se iniciou a restauración da bóveda de Giordano. Devandita investigación estivo dirixida por Andrés Úbeda dos Cobos, Xefe de Área de Conservación de Pintura Italiana e Francesa ata 1700 do Museo e foi orientada cara a dous aspectos fundamentalmente: por unha banda, a historia da bóveda e o seu significado. Por outra, o uso do fresco por parte de Giordano, as súas variantes e heterodoxias, que permiten propolo como un pintor empeñado permanentemente na experimentación de novos soportes materiais e na aplicación de novas solucións obrigadas polo carácter específico da arquitectura española. Trátase pois dunha ocasión única para apreciar a importancia do fresco máis sobresaliente de Giordano en España profundando no coñecemento da súa pintura mural. O tema representado nesta bóveda é a Apoteose da Monarquía española, pintada durante o reinado de Carlos II, último representante da Casa de Austria. Nela aparecen distintas escenas que enxalzan a grandeza histórica de España, o dominio sobre vastos territorios, o seu triunfo sobre a herejía ou a fundación da Orde do Toisón.

1 comentario:

Anónimo dijo...

This comment has been removed because it linked to malicious content. Learn more.