8/1/08

O coreo pétreo do Mestre Mateo na Catedral de Santiago


A catedral Románica de Santiago, como edificio vivo, sufríu moitas modificacións ao longo dos seus oito séculos de historia. Tal vez a máis sobranceira foi a supresión do coro pétreo do Mestre Mateo.

O coro pétreo da catedral de Santiago realizouse durante a campaña construtiva dirixida polo Mestre Mateo cara ao ano 1200.O clero capitular acomodábase na sillería coral para a celebración das horas canónicas ocupando sempre o mesmo sitio, segundo a súa categoría. O bispo carecía de sitial ao non ter obrigación de asistir ao coro.Esta singular sillería coral utilizouse ata que, sendo arcebispo de Santiago Juan Sanclemente, decídese o seu derrubo. O 20 de xullo de 1599 o Cabildo acordou suprimir a porta da cabeceira para colocar no seu lugar a cadeira arzobispal e efectuar outras modificacións para adecuar o coro ás disposicións do concilio de Trento. Tales reformas conduciron, finalmente, a derrubar o coro medieval a finais de 1603 e principios de 1604, substituíndoo por outro de madeira. Castellá Ferrer, testemuña da súa destrución, escribiu: "se ha desecho el mas lindo Coro antiguo que avía en España".

Posteriormente, en 1606, Juan Davila fai o novo coro que será suprimido en 1945.


Grazas á Fundación Pedro Barrié de la Maza hoxe podemos contemplar unha reconstrución desta obra do Mestre Mateo.


No hay comentarios: